Wettelijke rente

rente die verschuldigd is als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van geldschulden nadat de termijn van betaling is overschreden