Blogarchief

Primair eerste vordering tenlastelegging of verzoek

met een primaire vordering wordt aangegeven welke vordering de belangrijkste is in een reeks

Principaal beroep

Het eerst ingestelde hoger beroep in tegenstelling tot het incidenteel beroep.

Pro deoadvocaat

vroeger kreeg de minder draagkrachtige burger een gratis pro deo advocaat tegenwoordig betaalt een rechtzoekende in civiele en bestuursrechtelijke zaken een van het inkomen afhankelijke eigen bijdrage voor de advocaat alleen in strafzaken als een verdachte in voorarrest zit krijgt hij nog automatisch een pro deoadvocaat toegewezen in de rechtszaal wordt gesproken over een toegevoegd …

Lees verder

Pro formazitting

zitting waarop een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld is nodig indien een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen

Proces verbaal

schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen 2 officieel schriftelijk verslag van gerechtsdeurwaarder met feiten die deze heeft waargenomen

Proceskostenveroordeling

bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een gemachtigde en griffierechten als er niet echt sprake is van winnen of verliezen zoals in het personen en familierecht worden de kosten gecompenseerd dat betekent dat ieder zijn eigen kosten draagt

Procuratiehouder

Een persoon die gevolmachtigd is om een onderneming te vertegenwoordigen en bevoegd is om namens die onderneming handelingen te verrichten. Een procuratiehouder is niet de directeur of bestuurder.

Procureur

advocaat die een collega inschakelt indien een rechtszaak niet in zijn eigen arrondissement gehouden wordt de taak van een procureur is ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke processtukken bij de rechtbank en de advocaat terechtkomen de advocaat blijft verantwoordelijk voor de rechtszaak en voert ook het woord een procureur mag alleen stukken inleveren bij de …

Lees verder

Prolongatie

overeenkomst waarbij op grond van een betalingsregeling betaalafspraak de vastgestelde datum van verkoop van de in beslag genomen zaken vooruit wordt geschoven en opnieuw vastgesteld