A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Maatschap

een overeenkomst tussen twee of meer personen maten om iets geld werkkracht in een gemeenschap in te brengen met het doel de daaruit voortvloeiende baten samen te delen