Maatschap

een overeenkomst tussen twee of meer personen maten om iets geld werkkracht in een gemeenschap in te brengen met het doel de daaruit voortvloeiende baten samen te delen