Blogarchief

Handelend onder de naam/h.o.d.n.

verwijzing naar het feit dat een natuurlijk persoon zich in het handelsverkeer begeeft met een handelsnaam vaak in de kop van een dagvaarding dwangbevel gebruikte verwijzing naar de naam waaronder een onderneming vaak eenmanszaak wordt gedreven bijvoorbeeld de heer p jansen h o d n snackbar piet s patat

Handelsonbekwaam

iemand die niet zelfstandig bevoegd is om rechtshandelingen kopen huren enz te verrichten bijvoorbeeld minderjarigen en onder curatele gestelden

Hardheidsclausule

bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt af te wijken van het in de wet of verordening bepaalde ten gunste van belanghebbende