Tienduizenden euro’s spaargeld ‘kwijt’ door spoofing

De laatste tijd is het steeds vaker in het nieuws. Spoofing. Wat is het en hoe kan het dat mensen door slimme trucs duizenden euro’s spaargeld verliezen? Lees hier verder.

Oprichting Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

De staatssecretarissen Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben opdracht gegeven voor de oprichting van een inspectie op de domeinen van de belastingen, toeslagen en douane. Het besluit volgt op het advies dat beide staatssecretarissen vroegen aan drie externe deskundigen over hoe extern toezicht ingericht zou moeten worden. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om te komen tot een dergelijke inspectie. Lees hier verder.

AFM waarschuwt voor te hoge hypotheekleningen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor het oprekken van leennormen waardoor huiseigenaren zich dieper in de schulden kunnen steken. Om consumenten beter te kunnen beschermen heeft de overheid na de financiële crisis van 2008 de normen voor hypotheekleningen aangescherpt. De laatste jaren is die voorzichtigheid echter geleidelijk minder geworden. Lees hier en ook hier verder.

Nieuwe versie Beslagsyllabus november 2020 beschikbaar

In de nieuwe syllabus zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stbld, 177, 2020) en daarnaast een aantal andere wijzigingen i.v.m. regulier onderhoud. Lees hier voor inhoud syllabus.

Gijzeling voor zwartspaarder

De weigering van een man om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over een half miljoen euro die hij mogelijk voor de fiscus verborgen houdt kan hem op korte termijn in de cel doen belanden. De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs namelijk bepaald dat de zwartspaarder maximaal drie maanden in gijzeling mag worden genomen als hij geen informatie geeft over het vermogen dat hij eerder bij UBS in Zwitserland had gestald. De rechter vindt dat er voldoende reden is om aan te nemen dat de man nog over vermogen beschikt waarmee hij zijn belastingschuld van ongeveer €225.000,- kan voldoen. Lees hier verder.

Valse email over “Kamer van gerechtelijke bekenmaking Europa”

Naast valse e-mailberichten over banken, het CJIB en vele andere organisaties, worden nu ook namens de onbekende/niet bestaande organisatie Kamer van gerechtelijke bekendmaking Europa berichten verzonden. Zie hier een voorbeeld. Het advies bij de minste twijfel over de juistheid van emailberichten is hierop niet in te gaan en zo nodig ook melding te maken bij de fraudehelpdesk.

Een goed gesprek kan schulden voorkomen

Iemand met schulden helpen is goed, schulden voorkomen is beter. Daarom biedt woningcorporatie Rochdaele huurders aan om mee te kijken in hun huishoudboekje. Lees hier verder.

Nibud: verhoog bijstand en minimumjeugdloon

Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Lees hier verder.

Zestien procent minder bedrijven opgericht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 zijn 16 procent minder bedrijven opgericht dan in het derde kwartaal van 2019. Dat is grootste daling in acht jaar tijd. In de horeca was de afname 35 procent. Er werden wel 47 procent meer webwinkels opgericht. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees hier verder.

Dekker houdt vast aan wetsvoorstel griffierechten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming houdt vast aan de invoering van verschillende categorieën griffierecht bij lagere geldvorderingen. De VVD-bewindsman voelt niets voor het plan van GroenLinks en SP om de griffierechten voor burgers en kleine bedrijven verder te verlagen en de rekening neer te leggen bij grote bedrijven. Lees hier verder.