Groningse gemeente sluit gemeentehuis hele voorjaar om energie te besparen

De energiekosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen en daar merken niet alleen burgers en bedrijven wat van, maar ook overheidsdiensten en gemeenten voelen de pijn. Zo gooit de Algemene Rekenkamer al sinds oktober 2022 het kantoor elke vrijdag op slot om energie te besparen. Werknemers die toch op kantoor willen werken, kunnen een plekje zoeken bij andere ministeries. De Rekenkamer hoopt hiermee zo’n 15 procent over de hele winterperiode te besparen. En in diverse gemeenten worden kantoren eveneens gesloten. Het Groningse Grootegast heeft daarbij wellicht de meest drastische aanpak, want die sluit het hele gemeentehuis van 1 januari tot 1 mei 2023. Ambtenaren werken nu op omliggende locaties. Lees hier verder. Inmiddels hebben meerdere gemeenten ook besloten over te gaan tot sluiting op bepaalde dagen. Lees hier verder.

900.000 euro cash bij medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’, aldus het OM in een persbericht. In de woning van de verdachte in Amsterdam werd 920.000 euro contant geld gevonden. Lees hier verder.

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De tarieven zoals die geldend zijn vanaf 01 januari 2023 kunnen hier worden gelezen. De bedragen die voor handelingen van de belastingdeurwaarder in rekening worden gebracht, gebeuren op basis van de Kostenwet.

Model incassodagvaarding consumenten

In verband met een omvangrijke verbetering van de incassoprocedure, is een nieuw model incassodagvaarding uitgebracht. Over het nieuwe model kan worden gezegd dat dit:

 • Overzichtelijker en begrijpelijker voor de gedaagde consument.
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • Biedt alle ruimte om het geschil te omschrijven.
 • Aan te passen aan eigen briefpapier.
 • Geschikt voor automatische verwerking:
  • Kan worden omgezet naar een tekstverwerker (b.v. MS-Word of Open Office).
  • Is in te passen in eigen systemen.

Klik hier om het nieuwe model te downloaden.

Visie op de deurwaarderij 2022-2025

In 2016 is de Visie op de Deurwaarderij Belastingdienst 2020 geschreven. De doelstellingen van die visie waren afgeleide doelstellingen voor de Belastingdienst uit de Investeringsagenda van mei 2015. Te weten: beter presteren, goedkoper en meer in control zijn. Die zijn voor de deurwaarderij vertaald naar een optimale kasopbrengst, goede kwaliteit en snelle doorlooptijd tegen minimale kosten. Via informatie gestuurde inning en betere geautomatiseerde ondersteuning wordt efficiency gerealiseerd. Anno 2022 beschikt de deurwaarder van de Belastingdienst over een geautomatiseerde ondersteuning voor zijn beslagopdrachten (UBO), heeft hij een iPad waarmee hij bij de belastingschuldige zijn werk kan doen, is de bestuurlijke informatie op landelijk- en directieniveau gerealiseerd en zijn er (wettelijke) maatregelen ingevoerd die het beslagproces hebben vereenvoudigd. Hiermee zijn belangrijke doelen uit de visie gehaald. Lees hier verder.

Rechter: hoe krijg je mensen met schulden naar de rechtbank?

Wie met schuldproblemen kampt, komt al gauw in contact met de rechter. Die neemt dan een beslissing over een oplossing voor de problemen. Maar meestal komen schuldenaars niet opdagen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2021 lieten 172.000 van de 202.000 mensen die een uitnodiging kregen, verstek gaan. Lees hier verder.

Achteraf betalen: steeds meer mensen in de schulden

Achteraf betalen komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Bedrijven als Klarna, Riverty (Afterpay), Billink wordt verweten dat er aan de producten die zij aanbieden veel risico’s kleven. Achteraf betalen is heel populair omdat het heel eenvoudig is om producten te bestellen, zonder direct te betalen. Geheel kosteloos, zo lijkt het. Maar veel van de bedrijven die het aankoopbedrag voorschieten, verdienen flink aan de boetes die volgen als de rekening te laat wordt betaald. Eén op de vijf consumenten heeft wel eens een betaling gemist en daardoor dus een boete ontvangen. Lees hier verder.

Nationale Ombudsman: overheid heeft gefaald

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen uit in een interview met De Telegraaf forse kritiek op het functioneren van de overheid. Eerder gaf hij “een zuinig zesje”. “Maar daarmee komen ze er in 2022 niet vanaf, want ze hebben gefaald en komen hun beloften gewoon niet na”, zegt hij tegen de krant. Hij constateert bovendien dat “mijn ‘leerling’ niet leert. Want in Zuid-Limburg worden na de overstromingen bijvoorbeeld gewoon weer dezelfde fouten gemaakt als in Groningen met het herstellen van de schade.” Lees hier verder.

Minister ziet geen bezwaar in gebruik interieurfoto’s voor WOZ

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft er geen moeite mee dat belastingkantoren om foto’s van keukens, badkamers en wc’s vragen om de WOZ-waarde van een woning te bepalen. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Alexander Kops. Afgelopen najaar ontstond beroering toen bleek dat twee regionale belastingkantoren, GBTwente en Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), huiseigenaren vroegen om foto’s aan te leveren van de binnenkant van hun huis om nauwkeuriger de WOZ-waarde van hun woning te kunnen bepalen. Lees hier verder.

Wijziging Kostenwet per 01-01-2023

Bij het kosten in rekening brengen, dient de belastingdeurwaarder rekening te houden met de volgende wijzigingen:

ARTIKEL VI

In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in artikel 3, eerste lid, ‘€ 13.449’ vervangen door ‘€ 13.436’.

ARTIKEL VII

De Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 3, eerste lid, wordt het eerstgenoemde bedrag vervangen door ‘€ 46’ en wordt ‘€ 13.436’ vervangen door ‘€ 13.745’.
 2. In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 63’ vervangen door ‘€ 65’ en wordt ‘€ 81’ vervangen door ‘€ 83’.