Uitkering moet naar sociaal minimum, ongeacht gezinsinkomen vindt het UWV

Om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een speciale toeslag om rond te komen, moeten uitkeringen opgehoogd worden naar het sociaal minimum. Die oproep doet uitkeringsinstantie UWV in haar zogenoemde knelpuntenbrief. Het ‘gezinsinkomen’, het gezamenlijke inkomen van de uitkeringsontvanger en andere personen in het huishouden, moet dan ook geen invloed meer hebben op de hoogte van de uitkering. Lees hier verder.

 

Helft kleinere gemeenten heeft moeite met aanpak armoede

De helft van de kleinere gemeenten heeft extra capaciteit nodig voor de aanpak van financiële onzekerheid bij kwetsbare huishoudens. Ongeveer één op de drie noemt ook het gebrek aan voldoende middelen als oorzaak van het probleem. Lees hier verder.

Gezocht: Financieel Toezichthouder Notariaat en Gerechtsdeurwaarders

Als toezichthouder doe je zelfstandig en in (multidisciplinair) teamverband onderzoek naar de naleving van wet- en regelgeving. Je rapporteert jouw bevindingen op een heldere en gestructureerde manier. Je gaat in gesprek met de onder toezicht gestelden, duidt de verbeterpunten en stimuleert hen zo nodig om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Om consistent te zijn in ons toezicht, beoordeel je dossiers van collega’s. Ook behoort het tot jouw taak om het MT te adviseren op basis van analyses van de beroepsgroepen, om standpunten van het BFT uit te dragen, voorlichting te geven en vaktechnische vragen te beantwoorden. Lees hier verder.

Na crematie van zoon (25) krijgen ouders ‘gevoelloze’ brief van gemeente

De zwaarste week van hun leven kreeg voor Edwin en Ellen Groeneveld een nog zwartere rand toen ze op de dag van de crematie van hun zoon Bob Jan (25) een envelop van de gemeente Rotterdam in de bus vonden. Niet de inhoud, maar de timing van de brief schokte het rouwende echtpaar. ,,IJskoud. Hier hebben we echt pijn van gehad.” ,,We dachten aan een akte van overlijden of een uitschrijving uit het register, maar het bleek een betalingsherinnering van een parkeerboete te zijn”, zegt Groeneveld. lees hier verder.

Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen

‘Mensen met schulden die voor de rechter verschijnen, hebben soms geen idee hoe heftig hun eigen financiële situatie is. Wij proberen ze dat in te laten zien en helpen mensen op weg om hun schuldenproblematiek aan te pakken,’ zegt Natascha Doorneveld. Zij is net als Bea van der Ven schuldenfunctionaris bij de rechtbank in Den Haag. ‘Het steeds weer veroordelen van mensen met schulden tot het betalen van vorderingen draagt niet bij aan het oplossen van problemen. Het is onze rol om dat patroon te doorbreken en mensen te laten zien dat er oplossingen zijn.’ Lees hier verder.

Ondernemers lopen tienduizenden euro’s mis door wanbetaling

Nederlandse ondernemers krijgen bijna één op de drie (29%) facturen te laat betaald. In 4% van de gevallen wordt er helemaal niet betaald. Dat blijkt uit de MKB Barometer van softwareleverancier Exact. Om wanbetalingen te voorkomen werkt bijna de helft (46%) samen met een incassobureau. Lees hier verder.

Aantal jongeren in de bijstand stijgt vijfde kwartaal op rij

Voor het vijfde kwartaal op rij is het aantal jongvolwassenen met een bijstandsuitkering gestegen. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 3.000 extra personen met een leeftijd van tussen de 18 en 27 jaar die van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen. Lees hier verder.

Nieuwe directeur KBvG

Per 1 juni is Eva Dieben is de nieuwe directeur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dieben vervult daarmee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Karen Weisfelt naar toezichthouder BFT. Lees hier verder.

Zaterdag 8 juni: Rondje Rechtsstaat

Als onderdeel van de Week van de Rechtsstraat houden 8 organisaties in Den Haag en elders in het land open huis. Zo ben je onder meer welkom bij de Raad voor de rechtspraak, de Eerste en Tweede Kamer, de Hoge Raad en de Raad van State. Lees hier verder.

 

Veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan. Lees hier verder.