Deurwaarder als het niet anders kan

Er moet meer oog komen voor de menselijke maat, vindt het kabinet. Een paar jaar geleden is dan ook een samenwerkingsverband gestart met de grote uitvoeringsorganisaties, zoals CJIB, CAK, UWV, DUO, RVO, SVB en Belastingdienst, om te werken aan een verantwoorde inning en incasso van overheidsvorderingen. Via het Programma Clustering Rijksincasso (CRI) is een eerste stap genomen door incasso via gerechtsdeurwaarders te bundelen, waarbij CJIB de trekker is. Lees hier verder.