Categorie: Rechtspraak

Vroegsignalering weegt zwaar bij de rechter

Verhuurders, zoals woningcorporaties, zijn bij wet verplicht om huurachterstanden te melden bij de gemeente. Het doel is om huisuitzettingen te voorkomen. Hoe gaat dit in de praktijk en welke rol spelen verhuurder, gemeente en rechter? Lees hier verder.

31 maart tot en met 2 april: rechtspraaksystemen niet bereikbaar

Vanaf vrijdagavond 31 maart 20:00 uur tot en met zondag 2 april zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer Mijn Rechtspraak, het uitsprakenregister, formulieren en registers niet beschikbaar zijn. Uitzondering is rechtspraak.nl. De website blijft wel beschikbaar.

Ontzetting uit ambt gerechtsdeurwaarder in hoger beroep bevestigd

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 21 februari in hoger beroep de beslissing van de kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam van 1 juni 2022, waarbij een gerechtsdeurwaarder uit Noord-Holland uit het ambt is ontzet, bevestigd. De gerechtsdeurwaarder mag nog wel als toegevoegd gerechtsdeurwaarder werkzaamheden verrichten, wanneer een termijn van drie maanden is verstreken. Lees hier verder.

Digitaal procederen in hoger beroep rijksbelastingen mogelijk

Vanaf 30 januari kunnen burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs bij alle gerechtshoven digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Daarmee wordt de toegang tot de Rechtspraak eenvoudiger voor procespartijen.  Via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak is digitaal procederen mogelijk in nieuwe en lopende rijksbelastingzaken. Procespartijen en -vertegenwoordigers loggen in via Mijn Rechtspraak met DigiD (burgers); eHerkenning (organisaties, belastingadviseurs …

Lees verder

WEERWIND STOPT MET RECHTSHULPPAKKET

Weerwind wil niet langer dat rechtzoekenden zich altijd eerst moeten melden bij het Juridisch Loket voordat ze gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen krijgen, schrijft hij in de jongste voortgangsrapportage over de stelselherziening. Dat voornemen botst in zijn ogen met het uitgangspunt dat mensen met hun probleem moeten kunnen aankloppen bij verschillende dienstverleners. ‘Een verplichting om altijd eerst naar het …

Lees verder

900.000 euro cash bij medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’, aldus het OM in een persbericht. In de woning van de verdachte in Amsterdam werd 920.000 euro contant geld …

Lees verder

Rechter: hoe krijg je mensen met schulden naar de rechtbank?

Wie met schuldproblemen kampt, komt al gauw in contact met de rechter. Die neemt dan een beslissing over een oplossing voor de problemen. Maar meestal komen schuldenaars niet opdagen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2021 lieten 172.000 van de 202.000 mensen die een uitnodiging kregen, verstek gaan. Lees hier …

Lees verder

Digitaal procederen rijksbelastingen vanaf 30 januari mogelijk bij gerechtshoven

Vanaf 30 januari kunnen burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs bij alle gerechtshoven digitaal procederen in rijksbelastingzaken.  Lees hier verder.

Nieuwe richtlijnen voor aanstelling en benoemingen curatoren en bewindvoerders

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe richtlijnen voor de aanstelling en/of benoeming van curatoren in faillissementen, bewindvoerders in surseances van betaling, bewindvoerders in schuldsaneringen (WSNP) en voor herstructureringsdeskundigen en observatoren in de WHOA-procedure. Deze richtlijnen zijn een nadere uitwerking van de implementatie van de Europese richtlijn herstructurering en insolventie. Lees hier verder.

Raad voor de rechtspraak positief over Wet verlaging griffierechten

De Raad voor de rechtspraak is positief over de voorgenomen Wet verlaging griffierechten, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies. Wel plaatst de Raad kanttekeningen bij dit wetsvoorstel dat minister Weerwind (voor Rechtsbescherming) voorbereidt. Zo moet de rechter bij schrijnende situaties de mogelijkheid hebben om in de proceskostenveroordeling de kosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid …

Lees verder