Categorie: Rechtspraak

Soevereinen: “Ze denken dat ze geen rekeningen meer hoeven te betalen. Maar het eindigt met deurwaarders.”

Zomer 2023 schatte de AIVD dat er in Nederland ongeveer tienduizend soevereinen zijn. Wie op rechtspraak.nl zoekt op ‘soeverein’, kreeg op 5 februari van dit jaar 496 resultaten. Een groot deel van die uitspraken gaat over mensen die de overheid niet erkennen. Rechters maken doorgaans korte metten met de argumenten van soevereinen. Iemand die bezwaar …

Lees verder

Verdubbeling OZB mag niet van het gerechtshof

Het gerechtshof Den Haag heeft de gemeente Vlaardingen teruggefloten nadat zij besloot de onroerendezaakbelasting (OZB) voor eigenaren van niet-woningen te verdubbelen. Hoewel de rechter in eerste aanleg oordeelde dat dit niet in strijd was met enig rechtsbeginsel, concludeerde het hof in hoger beroep dat er sprake was van willekeurige en onredelijke belastingheffing. Lees hier verder.

Ambtenaar ontslagen na Woo-bombardement

Een ambtenaar die tientallen gemeenten bestookte met Woo-verzoeken, is op staande voet ontslagen door de gemeente Haarlemmermeer. Terecht, oordeelde de Haarlemse rechtbank onlangs. De ‘handelswijze’ van de ambtenaar heeft ‘tot een hoop commotie in gemeenteland geleid’. Daarnaast is sprake van ‘valsheid in geschrifte’. De vergoeding van twee miljoen euro, die hij eiste na zijn ontslag, …

Lees verder

Hoogste rechter helpt AOW’ers die schuld hebben bij Sociale Verzekeringsbank

Mensen met een AOW-uitkering die een schuld hebben bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houden voortaan per maand meer geld over om van te leven. Dat komt door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht. Lees hier verder.

Boete voor betaalde schuldhulp

De ondernemer Hakan Akbulut van het bedrijf Actief Schuldhulp uit Millingen aan de Rijn (als bestuurder in dienst getreden op 12-10-2021) moet € 25.000,- boete betalen omdat hij met commerciële schuldhulp volgens de rechter misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare positie. Zo melden de NOS en Schuldinfo.nl. Aan het einde van de rit …

Lees verder

Gemeente trekt bijstand in van vrouw omdat ze ‘te weinig boodschappen’ doet, rechter grijpt in

De gemeente Apeldoorn heeft in 2019 ten onrechte de bijstandsuitkering van een inwoonster ingetrokken, enkel en alleen omdat uit haar bankafschriften bleek dat ze te weinig geld uitgaf aan de boodschappen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in het socialezekerheidsrecht, onlangs bepaald. De Apeldoornse, die alleen woont, moest bijna 10.000 euro …

Lees verder

Sociaal rechercheur volledig arbeidsongeschikt na mishandeling

Een zware mishandeling van een werknemer was voor de gemeente Meierijstad geen aanleiding om daar ruchtbaarheid aan te geven. In tegendeel, de gemeente Meierijstad houdt zich opvallend afzijdig in de zaak en spreekt van een ‘incident’. Hoewel het voorval al op 1 november 2023 plaatsvond, kwam het maandag 15 januari pas naar buiten. Het liefst …

Lees verder

Faillissementen december 2023

Rechtbanken hebben in december 372 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 27 meer dan in november. Vorige maand gingen 309 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 63 natuurlijke personen (individuen) failliet. Het gaat om aantallen die niet zijn gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Klik hier voor meer informatie.

Al het goede toegewenst !

Bestuur van het Deurwaarders Collectief Nederland wenst u een sfeervol uiteinde, een vreugdevol begin en een gezond 2024 !

Digitaal procederen in alle belastingzaken vanaf 04 december mogelijk

Burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) kunnen vanaf dinsdag 04 december digitaal procederen in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven. Digitaal procederen biedt een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ logt u in en  heeft u altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende …

Lees verder