Categorie: Schuldhulp

Bijstandsgerechtigden met schulden mogen vragen om beslag op vakantiegeld in plaats van maandelijkse uitkering

De gemeente Nijmegen wil op verzoek mogelijk maken dat bij bijstandsgerechtigden waarbij sprake is van beslaglegging op inkomsten door schulden, er ingehouden kan worden op de vakantietoeslag in plaats van de maandelijkse uitkering. GroenLinks stelde hier vragen over, nadat duidelijk werd dat er bij ruim 200 gemeenten, waaronder Nijmegen, door de deurwaarder beslag gelegd is …

Lees verder

Waarom het goed is eerder kwijt te schelden/Traditioneel incassosysteem levert weinig op

Als samenleving zijn we gewend aan het huidige incassosysteem waarin schuldeisers na een aantal pogingen een vordering uit handen geven aan specialisten. Uit onderzoek blijkt dat deze traditionele werkwijze relatief weinig oplevert. Er wordt enorm veel geld besteed aan inning en deze kosten komen uiteindelijk terecht bij de schuldenaar. Volgens het rapport ‘Minder schade door …

Lees verder

Instroom wettelijke schuldsanering baart zorgen

Het aantal mensen dat wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering daalt al jaren. De instroom bereikte in 2020 een historisch dieptepunt. De precieze oorzaak van de daling is moeilijk aan te wijzen, maar deskundigen maken zich wel zorgen. De omvang van de schuldenproblematiek is immers de afgelopen jaren niet gekrompen. Lees hier verder.

Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering

In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen, eind 1998. Er werden relatief veel schuldsaneringen uitgesproken in het noorden van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de …

Lees verder

Goed gesprek over geld

Het Nibud ontwikkelde een gesprekshandleiding voor b.v. werkgevers die werknemers in dienst hebben met geldproblemen. Hoe ga je zo’n gesprek aan? Hoe kunnen grote financiële problemen en wellicht uitval door ziekte vanwege deze problemen worden voorkomen? Lees hier verder.

T-Mobile en NVVK sluiten convenant

Voor klanten van T-Mobile met forse betalingsachterstanden komt er voortaan aanzienlijk sneller een schuldregeling. T-Mobile en de NVVK sloten een convenant waar mensen met schulden, schuldeisers én schuldhulpverleners baat bij hebben. Lees hier verder.

Kabinet zet 750 miljoen opzij voor streep door schulden toeslagouders

In een poging gedupeerde toeslagenouders weer op gang te helpen, gaat de overheid de komende jaren zo’n 750 miljoen euro aan publieke schulden kwijtschelden. De gesprekken met andere schuldeisers lopen nog. Lees hier verder.

Toename hulpvragen wegens schulden

Steeds meer ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal dat belt voor hulp bij geldzorgen elke maand toe. De NSR gaat daarom nauwer samenwerken met de Kamer van Koophandel om ondernemers die het moeilijk hebben beter te kunnen adviseren. Lees hier verder.  

BKR-registratie alleen bij problematische schulden

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden). Lees hier verder.  

Rotterdam haakt aan bij collectief schuldregelen

Rotterdam is als laatste van de vier grote steden begonnen met ‘collectief schuldregelen’. Die aanpak maakt het makkelijker om afspraken te maken over schuldregelingen en scheelt schuldhulpverleners tijd. Lees hier verder.