Categorie: Schuldhulp

Kwetsbare mensen in de kou

‘Het gevaar bestaat dat in verschillende arrondissementen kantonrechters die een beschermingsbewind toewijzen in de nabije toekomst geen (goede) bewindvoerder meer kunnen vinden om dit uit te voeren.’  ‘Mensen in een hele kwetsbare en afhankelijke positie komen dan in de kou te staan. Ook gemeenten kunnen geconfronteerd worden met mensen die voor bewind nergens terecht kunnen’, …

Lees verder

Gemeenten van start met actieplan voor beter toegankelijke schuldhulp

Gemeenten kunnen aan de slag met een landelijk actieplan om de schuldhulp aan inwoners te verbeteren. Via een overzicht dat vanaf 15 juli online staat, krijgen gemeenten inzicht in wat mogelijk is op het gebied van schuldhulpverlening. Dit moet ertoe leiden dat de dienstverlening straks overal van hoge kwaliteit is en inwoners de hulp beter …

Lees verder

Vroeg-erop-af voorkomt schuldenproblematiek

Een daling in het aantal huisuitzettingen, een afname van het aantal mensen dat een schuldhulpverleningstraject doorloopt. De Vroeg- Eropaf-aanpak van de gemeente Amsterdam lijkt effectief te zijn. Onder meer het Verwey Jonker-Instituut deed onderzoek naar de aanpak en selecteerde adviezen en tips die andere gemeenten ook kunnen toepassen. Lees hier verder.

Nieuw incassostelsel ‘schulden klein houden’ stap dichterbij

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een contourenschets civiele invordering naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie worden maatregelen uitgewerkt die ervoor kunnen zorgen dat schulden niet snel oplopen. De aanbevelingen uit het recente onderzoek Schulden klein houden en perspectief bieden van SchuldInfo, Hogeschool Utrecht en Sociaal Werk Nederland/Landelijke Organisatie Sociaal …

Lees verder

Probleemschulden kosten jaarlijks 8,5 miljard

Problematische schulden van huishoudens kosten de maatschappij jaarlijks op zijn minst 8,5 miljard euro, of ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product. Het gaat zelfs om een ‘stevige onderschatting’, blijkt uit onderzoek in opdracht van ambtenaren van verschillende ministeries. Niet alle kosten zijn immers in geld uit te drukken, en sommige zaken zijn buiten …

Lees verder

Deurwaarder als het niet anders kan

Er moet meer oog komen voor de menselijke maat, vindt het kabinet. Een paar jaar geleden is dan ook een samenwerkingsverband gestart met de grote uitvoeringsorganisaties, zoals CJIB, CAK, UWV, DUO, RVO, SVB en Belastingdienst, om te werken aan een verantwoorde inning en incasso van overheidsvorderingen. Via het Programma Clustering Rijksincasso (CRI) is een eerste …

Lees verder

Hoge maatschappelijke kosten van schulden vragen om stevige aanpak

Hoge schulden hebben niet alleen grote gevolgen voor de persoon met een betalingsachterstand, maar leiden ook tot hoge kosten voor de samenleving. Er zijn wezenlijke aanpassingen nodig om te zorgen dat minder mensen door schulden in de problemen komen. Dat staat in het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar problematische schulden. Het rapport ‘Naar een beter werkende …

Lees verder

Betere schuldhulpverlening nodig voor mensen met schulden

Veel mensen met schulden maken geen gebruik van de schuldhulpverlening in hun gemeente. Ze weten de weg naar het juiste loket niet of laat te vinden, schamen zich voor hun problemen of zijn bang om de controle over hun financiële situatie te verliezen. Van de mensen die wel gebruik maken van hulp valt een deel …

Lees verder

Meer samenwerking gewenst tussen huisartsen en schuldhulpverleners

Er liggen veel kansen voor huisartsen om patiënten met geldzorgen door te verwijzen naar schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD). ‘Huisartspraktijken zijn belangrijke vindplaatsen voor mensen die kampen met schulden, maar er zijn nog heel wat hordes te nemen.’  Lees hier verder.  

De schuldenproblematiek: Aan goede bedoelingen geen gebrek

De schuldenproblematiek in Nederland is substantieel en neemt maar niet af. Het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden bedraagt al jaren ruim een half miljoen. Dit is een politieke en maatschappelijke zorg en leidt tot steeds meer en steeds drastischere ingrepen. In een poging het tij te keren, zijn de beleidsvoornemens steeds ambitieuzer, de ingrepen …

Lees verder