Categorie: Schuldhulp

Convenant brengt rust in schuldbemiddeling

Corporaties doen er, vaak in samenwerking met gemeenten, alles aan om huurders met problematische schulden uit de brand te helpen. Kan dit nog sneller en eenvoudiger? Ja, zeggen Aedes en branchevereniging NVVK, die met het modelconvenant huurachterstanden, en inmiddels 11 deelnemende corporaties, koersen op een snel akkoord bij schuldregelingen. Lees hier verder.

Menselijke maat moet norm zijn bij overheidsincasso

Problematische schulden en kinderarmoede zijn het gevolg wanneer een overheidsschuldeiser vorderingen incasseert zonder daarbij de ‘menselijke maat’ in het oog te houden. Daarom moeten rijk en gemeenten hun invorderingsbeleid ‘sociaal verantwoord’ vormgeven, schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in het rapport ‘Het kind van de rekening’. Het onderzoeksrapport gaat na waarom kinderen uit gezinnen die …

Lees verder

Werken bij een deurwaarder en zelf 40.000 euro schuld hebben: wat kan je van die ervaring leren?

Cherida Romy werkte jaren voor een hypotheekverstrekker en een deurwaarder, en sleepte tegelijk zelf 40.000 euro schuld met zich mee. Tot ze besloot zich aan te melden voor schuldhulpverlening. Wat gebeurt er dan, welke ervaringen doe je op en wat zou er kunnen veranderen om de hulp aantrekkelijker te maken? Lees hier verder.

Meer telefoontjes naar Juridisch Loket dan jaar geleden

Sinds het begin van dit jaar is het voor mensen mogelijk om kosteloos contact op te nemen met het Juridisch Loket. Spoedvragen worden onmiddellijk beantwoord, terwijl voor andere vragen een jurist terugbelt of een afspraak wordt ingepland bij een nabijgelegen Juridisch Loket. Recente onderzoeksresultaten onder degenen die contact hebben opgenomen, wijzen uit dat zij de …

Lees verder

Nog niet iedere gemeente aangesloten op VISH

De Verwijsindex Schuldhulpverlening vertelt deurwaarders wie van hun klanten schuldhulp krijgt. Het aantal gemeenten dat hulpvragers aanmeldt in VISH, stijgt snel. Op dit moment is 77 % aangesloten of ermee bezig. 80 gemeenten hebben zich nog niet aangemeld bij VISH. Lees hier verder.

Nationale ombudsman geeft antwoord op vragen over vroegsignalering

Hoe gaan gemeenten om met de wettelijke plicht tot vroegsignalering? Hebben ze voldoende oog voor de inwoners die ze tegenkomen? Waarom accepteert niet elke inwoner de aangeboden hulp? Vragen, waar Nationale ombudsman Reinier van Zutphen op 13 november antwoord op geeft. Hij presenteert zijn nieuwste onderzoek op de Landelijke Bijeenkomst Vroegsignalering van de NVVK. Lees …

Lees verder

NVVK Live: de eerste ervaringen met 18 maanden-schuldregelingen

Op donderdag 28 september tussen 16.00-17.00 uur is de eerstvolgende maandelijkse NVVK-talkshow. Deze keer over de tekortschietende vergoeding voor bewindvoerders en met schuldhulpverleners wordt een gesprek gevoerd over de eerste 18 maanden-regelingen en de daaraan verbonden begeleiding. NVVK-voorzitter Marco Florijn presenteert de aflevering. Meld je hier aan als je erbij wilt zijn.

Belastingdienst verlengt schuldregeling ondernemers

De Belastingdienst verlengt de coulante houding jegens ondernemers met een half jaar. Wie belastingschulden niet kan opbrengen, krijgt tot 1 april de kans om de schulden te saneren. Een voorwaarde is dat de ondernemers met alle schuldeisers een saneringsakkoord moet hebben gesloten. Lees hier verder.

Schulden drijven mensen tot wanhoop – en erger. Webinar op 04 september !

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak zelfmoordgedachten als mensen zonder schulden. Een financiële hulpverlener maar ook deurwaarder komt dit onderwerp dus vroeg of laat tegen. Hoe ga je daar professioneel mee om? Daarvoor organiseert stichting 113 Zelfmoordpreventie een webinar. ‘De schuldenproblematiek neemt toe: er is een verontrustende toename in het aantal mensen met …

Lees verder

Bijna twee derde minder klanten met verhoogd risico bij aflossingsvrije hypotheek

Het aantal hypotheekbezitters met een verhoogd risico op betalingsproblemen en/of een restschuld is de afgelopen jaren met 63% gedaald. De AFM heeft hypotheekaanbieders in de afgelopen jaren aangespoord om een aanpak te ontwikkelen voor potentieel kwetsbare klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Het blijft noodzakelijk dat hypotheekaanbieders zich ook de komende jaren inspannen om klanten …

Lees verder