Belastingdienst: ‘Pas vanaf 2013 discriminerende systemen rond toeslagen’

De Belastingdienst zegt pas vanaf 2013 discriminerende databestanden en risicoprofielen te hebben gebruikt om fraude met kinderopvangtoeslag op te sporen. De fiscus staat tegenover een toeslagenouder die zegt voor die tijd te zijn gediscrimineerd vanwege haar afkomst. Lees hier verder.

Verhoging belastingvrije kilometervergoeding/hervorming motorrijtuigenbelasting

Vanaf 01 januari is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,10 naar € 0,21 per kilometer. Per 01 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. De bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon- werkverkeer. Lees hier verder. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting wordt hervormd  voor alle personen- en bestelauto’s. Vanaf 2030 betalen autobezitters dan niet meer voor autobezit, maar voor het aantal kilometers dat zij met hun auto rijden. Het betrouwbaar registeren van het aantal gereden kilometers is daarvoor essentieel. Om inzicht te krijgen in geschikte (technische) systemen voor deze registratie, heeft het kabinet onderzoek laten doen. Dit onderzoek is op 19 januari aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier verder.

Kaag wil meer greep op kredietregistratie

Het kabinet wil dat de overheid meer greep krijgt op de registratie van betalingsachterstanden. Op Kamervragen van de VVD antwoordt minister Kaag van Financiën dat ze met een wetsvoorstel komt, waarin dat wordt geregeld. Het bijhouden van kredieten is in handen van het Bureau Krediet Registratie (BKR), een privaatrechtelijke stichting. Kaag vindt het onwenselijk dat die instantie helemaal los staat van de overheid. Lees hier verder.

 

Hoe hoog is de wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2023 4,00 % (voor niet-handelstransacties) of 10,5 % (voor handelstransacties). Lees hier verder.

Gratis webinar: gebruik bij achterstallige betalingen een aangetekende mail

Meer weten over dit webinar op 31 januari? Klik hier voor meer informatie.

 

Nederlanders minder vaak in het rood dan andere EU-burgers

In alle EU-landen maken meer dan zeven op de tien inwoners zich zorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud, met uitschieters in Griekenland (100 procent), Cyprus (99 procent), Italië en Portugal (beide 98 procent). In Nederland ligt dit cijfer lager dan het Europees gemiddelde: 81 procent. Dat blijkt uit het  jongste opinie-onderzoek Eurobarometer van het Europees Parlement. Lees hier verder.

Gerechtsdeurwaardersverordening treedt in werking per 01 februari 2023

In de loop van haar twintigjarig bestaan heeft de KBvG gebruikgemaakt van haar regelgevende bevoegdheid door een reeks verordeningen, nadere voorschriften, bestuursregels en informele documenten vast te stellen. De ledenraad en het bestuur van de KBvG hebben dit gehele bestand van KBvG-regelgeving tegen het licht gehouden en – in termen van de effectiviteit, de consistentie en de volledigheid daarvan – in onderlinge samenhang herijkt.
Het resultaat hiervan is de Gerechtsdeurwaardersverordening. Lees hier verder.

Hoge energierekening hakt erin: meer klanten met betalingsproblemen bij Eneco en Vattenfall

De grote energieleveranciers Vattenfall en Eneco hebben het aantal klanten met betalingsproblemen het afgelopen jaar flink zien toenemen. Over heel 2022 kwam het aantal mensen met betalingsachterstanden bij Vattenfall 20 tot 30 procent hoger uit. Lees hier verder.

KVK VERBERGT OP VERZOEK ADVOCATENADRES

Advocaten kunnen voortaan hun bezoekadres in het handelsregister van de Kamer van Koophandel laten afschermen. De NOvA heeft daartoe op 2 januari een convenant gesloten met de KvK, mogelijk gemaakt door de recente aanpassing van artikel 51 Handelsregisterbesluit. Zodra een bezoekadres is afgeschermd, is dat niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daartoe gemachtigd zijn. Lees hier verder.

 

Weinig horecabedrijven failliet, wel veel stoppers

Het is nog maar de vraag of er de komende maanden een faillissementsgolf in de horeca komt.Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal ondernemers dat vrijwillig stopt veel hoger. “Er is al een ‘stopgolf’ aan de gang en de verwachting is dat die doorzet”, zei KHN-directeur Dirk Beljaarts op vakbeurs Horecava in Amsterdam. Lees hier verder.