WETBOEK VAN STRAFVORDERING NAAR RAAD VAN STATE

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is weer een stapje verder richting invoering: het wetsvoorstel is aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Het huidige Wetboek van Strafvordering dateert van 1926 en is zwaar verouderd. Bovendien is het na zo’n 150 wijzigingen een lappendeken geworden. Lees hier verder.

Tanken zonder te betalen

Duizenden keren per jaar krijgen tankstations te maken met klanten die tanken zonder te betalen. Volgens het Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA) vervolgt Openbaar Ministerie de daders alleen bij herhaling. Uit Kamervragen blijkt dat deze keuze is gemaakt om de beperkte capaciteit van de politie gericht in te zetten. Lees hier verder.

 

Explootvrije dagen 2021

De dagen dat de deurwaarder zijn/haar werk kan doen is van maandag t/m zaterdag, tussen 07:00 en 20:00 uur. Op zondagen worden geen exploten betekend, verder ook niet op een aantal erkende feestdagen. De in het overzicht vermelde dagen voor dit jaar, kan worden aangevuld met zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag.

Oplichting in de vorm van “een echte ING-brief”

Na oplichting via email en telefoontjes, gaan oplichters er nu ook steeds meer op over om op echt lijkende brieven te  versturen en op die manier gegevens te verkrijgen zodat bankrekeningnummers leeg geroofd kunnen worden. Lees hier verder.

Tweede deurwaarderskantoor sluit convenant met NVVK

Na deurwaardersorganisatie  Syncasso sluit nu ook Flanderijn een convenant af met de NVVK over de samenwerking in minnelijke schuldhulpverleningstrajecten. Lees hier verder.

Aandacht voor incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten incidenten melden aan het BFT op grond van de Wet op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet en nadere Ministeriële regelingen. De naleving van de meldplicht is van belang voor de bescherming van maatschappelijke belangen. Daarnaast kan het melden de notaris en gerechtsdeurwaarder helpen mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen en met het BFT risico’s voor de toekomst te beperken. Lees hier verder.

BKR-registratie alleen bij problematische schulden

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden). Lees hier verder.

 

Helft daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond

Na jarenlange stijging is het aantal daklozen iets afgenomen. Toch blijft de groep twee keer zo groot als in 2009. Ook valt op dat het aandeel mensen met een migratieachtergrond onder daklozen sinds dat jaar sterk is toegenomen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Lees hier en ook hier verder.

Herstel Nederlandse economie gaat iets trager, maar werkloosheid valt mee

De aanhoudende coronacrisis hakt er iets dieper in dan eerder gedacht. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2,2 procent, blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB). In 2022 trekt de groei verder aan en komt het cijfer uit op 3,5 procent. Lees hier en ook hier verder.

Spaartaks niet in strijd met Europese regels

Belastingheffing over inkomen uit sparen en beleggen zoals dat sinds 2017 in Nederland gebeurt, ook wel bekend als spaartaks of de box 3-regeling, is niet in strijd met de Europese regelgeving. Volgens de rechtbank Noord-Holland, die in twee zaken uitspraak heeft gedaan, ging Nederland wel langs het randje van wat Europees gezien mag, maar is die grens niet overschreden. Lees hier verder.