Naamsverandering vakbond belastingdeurwaarders

Als VDR (Vereniging Deurwaarders Rijksbelastingdienst) zijn ze ooit begonnen, daarna werd het AVB. De Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders. Sinds enige tijd gaat deze vereniging door het leven als VVDI, de Vakvereniging Voor Deurwaarders en Invorderaars. De VVDI is gericht op medewerkers die in dienst zijn van de Belastingdienst. Klik hier voor een bezoek aan de VVDI-site

Kabinet gaat mensen met grote schulden sneller helpen

Mensen met problematische schulden krijgen in de toekomst sneller hulp. Er komt onder meer een verplichte reactie-termijn voor schuldeisers om te reageren op een voorgestelde schuldregeling. Lees hier verder en ook hier verder.

Schuldenrechter van Harten legt uit

Hij is als schuldenrechter betrokken bij een proef van vijf jaar die begin dit jaar is gestart bij de rechtbank Den Haag. In een interview geeft mr. Herman van Harten nadere uitleg over de werkwijze.

Kassa klaagt, de KBvG reageert

In het TV-programma Kassa (BNN/VARA) kwam zaterdagavond 14 november o.a. de tarieven van de gerechtsdeurwaarders aan de orde. Schuldenaren zouden door een forse verhoging hiervan dieper in de financiële problemen komen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) reageerde op de aantijging. Lees hier en ook hier verder.

Economie groeit flink en minder faillissementen

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 is volgens de eerste berekening van het CBS het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Het volume van de goederenexport was in september 0,7 procent groter dan in september 2019. Vooral de export van chemische en landbouwproducten groeide. Daarentegen kromp de uitvoer van aardolieproducten en transportmiddelen opnieuw fors. Het volume van de import was in september 1,0 procent groter dan een jaar eerder. Lees hier verder. Rechtbanken hebben in oktober 236 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 76 minder dan een maand eerder en 191 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, een daling van respectievelijk 24 en 45 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Nog niet eerder dit jaar werden zo weinig faillissementen uitgesproken. Lees hier verder.

Aangehouden automobilist moet 1,5 miljoen euro betalen

De politie heeft in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november een automobilist aangehouden die op dat moment nog anderhalf miljoen euro had openstaan bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Lees hier verder.

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en rol gemeenten

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de informatie voor gemeenten op een rij gezet. Lees hier verder.

Video ondertekenen convenant KBvG en ministerie van Justitie en Veiligheid

Kort geleden werd het convenant getekend tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KBvG. Het convenant bevat afspraken om de komende jaren samen stappen te zetten om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. Digitaal betekenen en beslag leggen, kennis en mogelijkheden gebruiken van deurwaarders in het schuldendomein en bij fraudebestrijding en ondermijning. Kijk hier naar de video.

Specialistische eenheden politie ondersteunen deurwaarder bij ontruiming van een pand

Op woensdag 11 november vond een grote inzet van specialistische eenheden van de politie plaats op het Vesteplein in Delft. Aan het Vesteplein werd een pand ontruimd door een deurwaarder. Lees hier verder.

Betaalachterstanden sneller gemeld bij gemeenten in strijd tegen schulden

Gemeenten, zorgverzekeraars, verhuurders, energie- en waterleveranciers gaan meer samenwerken om mensen met schulden op te sporen. Als iemand zijn of haar vaste lasten niet heeft betaald, geeft het bedrijf in kwestie dat automatisch door aan de gemeente. De gemeente moet dan contact opnemen met de wanbetaler. De afspraken staan in het convenant Vroegsignalering schulden dat vandaag, dinsdag 10 november, wordt ondertekend. De overeenkomst speelt in op de wettelijke verplichting die in januari 2021 ingaat voor gemeenten om persoonlijk contact te zoeken met mensen met schulden. Lees hier verder. Wageningen heeft een armoedemonitor gemaakt, waarin informatie van het CBS over armoede en inkomen bij elkaar is gezet. In de monitor komt bijvoorbeeld naar voren hoeveel armoede er in het algemeen is, maar ook in welke wijken van Wageningen de meeste armoede is. Lees hier verder.