Nieuw incassostelsel ‘schulden klein houden’ stap dichterbij

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een contourenschets civiele invordering naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie worden maatregelen uitgewerkt die ervoor kunnen zorgen dat schulden niet snel oplopen. De aanbevelingen uit het recente onderzoek Schulden klein houden en perspectief bieden van SchuldInfo, Hogeschool Utrecht en Sociaal Werk Nederland/Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) hebben een centrale plek gekregen in deze contourenschets. Lees hier verder.