Categorie: fraude

FIOD dwingt banken om tegen fraude te vechten

Voor terugdringing van de omvang van de financiële fraude is een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar, aldus de FIOD. Organisaties die deze functie met een korreltje zout nemen, worden daar op harde wijze mee geconfronteerd. Lees hier verder.

Belastingadviseur deed valse aangiften voor cliënten

Een 52-jarige man uit Zeist wordt fiscale fraude verweten door het Openbaar Ministerie. De man, een administrateur en belastingadviseur, zou opzettelijk valse inkomstenbelastingaangiften voor zijn cliënten bij de Belastingdienst hebben ingediend. Het OM eiste op 30 mei een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Lees hier verder.

VAN WITWASSEN VERDACHTE NOTARIS AANGEHOUDEN

Recent werd in Amsterdam een notaris aangehouden op verdenking van onder meer witwassen. Deze zou ongebruikelijke transacties structureel niet hebben gemeld. Daarover bericht het Openbaar Ministerie. Het kantoor van de betreffende notaris werd doorzocht, alsmede zijn woning en een garagebox. Lees hier verder.  

Rabobank weet allang van falen witwasaanpak

De top van Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Al in 2014 gaf een interne accountant bijna alle lokale kantoren een onvoldoende vanwege ontoereikend toezicht op klanten. Pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele maanden eerder een boete had gekregen vanwege gebrekkig toezicht op witwassen. Lees …

Lees verder

Rekenkamer: te weinig zicht op bijstandssignalen

Het is onduidelijk in hoeverre de signalen die het Inlichtingenbureau doorspeelt aan gemeenten over mogelijke bijstandsfraude daadwerkelijk bijdragen aan het opsporen van oneigenlijk gebruik. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onvoldoende zicht op wat gemeenten precies met die gegevens doen. Lees hier verder.

Vijf mannen opgepakt vanwege miljoenenfraude met coronasteun

De FIOD heeft samen met de politie vijf mannen opgepakt vanwege valsheid in geschrifte en het frauderen met coronasteun. De verdachten zijn 26 tot en met 59 jaar oud en komen uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum. Ze hebben voor 6 miljoen euro aan onjuiste aanvragen voor coronasteun gedaan. Lees hier verder.

Belastingaangifte gedaan? Oplichters azen op je bankgegevens met valse mail over teruggave

Wie snel de belastingaangifte over 2021 invulde, kan zich langzaamaan verheugen op de teruggave. En daar spelen oplichters handig op in; zij sturen een valse mail uit naam van Rijksoverheid dat de betaling klaarstaat. In de mail staat dat de aanslag zelfs al uitbetaald is, maar de betaling werd geweigerd. De betaling kan niet opnieuw …

Lees verder

LAATSTE WAARSCHUWING VOOR NIET-GEREGISTREERDE UBO-PLICHTIGEN

Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt opgelegd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar organisaties waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Lees hier verder.

Niet elke fout is fraude

Rotterdam deelde bijna evenveel bijstandsfraudeboetes uit als Amsterdam, Den Haag en Utrecht samen. Door datavergelijking daalde dat aantal. De Raad voor Rechtsbijstand beschikt over data over juridische procedures tussen gemeenten en burgers. Daarmee kunnen lokale overheden het beleid in het sociale domein aanpassen. In Rotterdam werden fors minder fraudebesluiten genomen. Lees hier verder.

Kosten slaan op hol bij grote banken

Witwassen, fraude en duurzaamheid jagen de kosten van banken op. De vier grote banken hebben moeite met hun kosten onder controle te houden. Dat komt vooral door de vele inspanningen om witwaspraktijken te voorkomen, investeringen in digitale dienstverlening en compensatiemaatregelen voor bijvoorbeeld teveel betaalde rente op doorlopende kredieten. Lees hier verder.