Categorie: Rijksoverheid

FIOD onderzoekt weer massale Bulgaarse toeslagenfraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Er zijn 2000 verschillende burger-servicenummers bij betrokken. In 2013 kwam ook al aan het licht dat een Bulgaarse …

Lees verder

Ook bij executieverkopen: verbod op contante betalingen boven € 3.000

Het zal geen dagelijkse praktijk zijn voor deurwaarders, toch zijn grote contante betalingen bij een executieverkoop van b.v. een auto geen uitzondering. Om witwassen van crimineel geld tegen te gaan, hebben Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer in een brief laten weten (ondanks het feit dat …

Lees verder

Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

Mensen die zich soeverein verklaren keren zich af van de overheid en andere instituties. Hoewel ze veelal een open houding houden richting andere mensen, verspreiden ze wel feitelijk onjuiste verhalen over de, volgens hen, kwade intenties van de instituties. Ook willen ze zelf bepalen of wet- en regelgeving op hen van toepassing is. Lees hier …

Lees verder

Financiële problemenvormen vaak de basis van zelfmoordgedachten

Een meerderheid in de Tweede Kamer schaart zich achter een initiatiefwetsvoorstel waarin staat dat de overheid zoveel mogelijk moet doen om suïcide te voorkomen. Op 09 april debatteerde de Kamer over deze Wet integrale suïcidepreventie, waarin werd vastgelegd dat het kabinet verantwoordelijk is voor beleid dat moet leiden tot een vermindering van het aantal zelfdodingen. …

Lees verder

Overzicht, inzicht en uitzicht: het Vorderingenoverzicht Rijk

Met één druk op de knop inzicht in al je betalingsverplichtingen aan overheidsorganisaties. Of het nu gaat om aflossing van je studieschuld, de periodieke motorrijtuigenbelasting of een achterstallige verkeersboete. Dat is het idee achter het Vorderingenoverzicht Rijk, één van de projecten in Digilab. Zo’n plek is er namelijk nu nog niet. Acht organisaties zijn aan de …

Lees verder

MINISTERIE HEEFT NOG EEN PAAR DAGEN OM DWANGSOM VAN ÉÉN EURO TE VOORKOMEN

Als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiterlijk 31 maart geen besluit neemt over een Wob-verzoek uit 2021, krijgt het een opmerkelijke dwangsom om zijn oren: één euro per dag, met een maximumtermijn van één dag. Het is inmiddels het vijfde beroep over hetzelfde Wob-verzoek, en de rechtbank vond de reeds opgelegde dwangsommen van …

Lees verder

Kabinet wil geen ruimere vermogensgrens lokale belastingen

Demissionair minister Hugo de Jonge voelt er niets voor om de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen gelijk te stellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet. Dat laat hij weten in reactie op een motie van NSC en GroenLinks-PvdA. Lees hier verder.

Fraudecommissie: overheid ‘blind’ voor mens en recht

De overheid was, en is nog altijd, blind voor mensen en hun rechten. Een schandaal zoals dat rond de kinderopvangtoeslag, kan daardoor ‘morgen weer’ gebeuren. Tot die conclusie komt de parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid heeft onderzocht. De commissie wil af van de ‘dubbele pet’ van de Raad van State en vindt …

Lees verder

Postdwangbevel maar afschaffen?

Het zal zo’n vaart niet direct lopen, maar PostNL wil meer tijd om post te kunnen bezorgen. In plaats van nu binnen 24 uur, wil het bedrijf op termijn (??) maar liefst drie dagen de tijd krijgen om post te bezorgen. Hoe anders was dat voor de verzelfstandiging/privatisering in 1989. Tot die tijd waren werknemers …

Lees verder

Overheid neemt 887 miljoen aan schulden over

De overheid heeft voor 887 miljoen euro aan schulden en betalingsachterstanden van ouders overgenomen of kwijtgescholden. Het overgrote deel betrof schulden die gedupeerden van het toeslagenschandaal bij de overheid zelf hadden. Via de Sociale Banken Nederland is 160 miljoen euro aan private schuldeisers betaald, meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in de jongste voortgangsrapportage …

Lees verder