Categorie: Rijksoverheid

Nieuwe eed voor rijksambtenaren

Ambtenaren die in dienst komen bij de Rijksoverheid (dus ook belastingdeurwaarders bij de Belastingdienst) gaan straks een nieuwe ambtseed afleggen. Daarin wordt beter benadrukt dat rijksambtenaren in hun werk op basis van “rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect” met alle mensen moeten omgaan. Ook staat er duidelijker in dat ambtenaren in het algemeen belang van de samenleving …

Lees verder

Verhoging belastingvrije kilometervergoeding/hervorming motorrijtuigenbelasting

Vanaf 01 januari is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,10 naar € 0,21 per kilometer. Per 01 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. De bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon- werkverkeer. Lees hier verder. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting wordt hervormd  voor …

Lees verder

Kaag wil meer greep op kredietregistratie

Het kabinet wil dat de overheid meer greep krijgt op de registratie van betalingsachterstanden. Op Kamervragen van de VVD antwoordt minister Kaag van Financiën dat ze met een wetsvoorstel komt, waarin dat wordt geregeld. Het bijhouden van kredieten is in handen van het Bureau Krediet Registratie (BKR), een privaatrechtelijke stichting. Kaag vindt het onwenselijk dat …

Lees verder

Hoe hoog is de wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is vanaf 1 januari 2023 4,00 % (voor niet-handelstransacties) of 10,5 % (voor handelstransacties). Lees hier verder.

Minister ziet geen bezwaar in gebruik interieurfoto’s voor WOZ

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft er geen moeite mee dat belastingkantoren om foto’s van keukens, badkamers en wc’s vragen om de WOZ-waarde van een woning te bepalen. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Alexander Kops. Afgelopen najaar ontstond beroering toen bleek dat twee regionale belastingkantoren, GBTwente en Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), huiseigenaren …

Lees verder

Wijziging Kostenwet per 01-01-2023

Bij het kosten in rekening brengen, dient de belastingdeurwaarder rekening te houden met de volgende wijzigingen: ARTIKEL VI In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in artikel 3, eerste lid, ‘€ 13.449’ vervangen door ‘€ 13.436’. ARTIKEL VII De Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3, eerste lid, wordt het eerstgenoemde bedrag vervangen door ‘€ 46’ en wordt …

Lees verder

Ruimere parkeermogelijkheden deurwaarders

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de KBvG, ten behoeve van de leden en voor de uitvoering van de ambtelijke taken, vrijstelling verleend van een aantal artikelen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: gerechtsdeurwaarders die in het bezit zijn van een verklaring van de KBvG en die bezig zijn met het verrichten …

Lees verder

Nederland telt 342 gemeenten in 2023

Nederland zal in 2023 bestaan uit 342 gemeenten, twee minder dan nu.  Na een herindeling gaan Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vanaf 1 januari verder als de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Waarnemend burgemeester wordt Peter Rehwinkel. Lees hier verder.

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze verder uitgewerkt. Zo zijn er stappen gezet om te zorgen voor een gelijker speelveld, onder andere door de financiële verschillen te verkleinen. Onder meer …

Lees verder

Belastingdienst neemt ANBI op de korrel

De overheid gaat het toezicht op goede doelen, kerken en culturele instellingen verscherpen. De informatie die de Belastingdienst heeft over deze ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) wordt verbeterd met een nog te ontwikkelen centraal digitaal aanleverpunt. Lees hier verder.