Categorie: Rijksoverheid

Eén landelijk loket voor alle schulden kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente Tilburg is één van zes Nederlandse gemeenten die gaan helpen bij het oplossen van schulden die zijn veroorzaakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. In een brief aan de gemeenteraad vertelt het College hoe dat precies zal gaan. De kinderopvangtoeslagaffaire is één van de grootste politieke schandalen in Nederland. Waarbij overigens meer organisaties verzuimden om te corrigeren en …

Lees verder

FIOD en OM pakken voor 25 miljoen euro cryptovaluta af van criminelen

Het Openbaar Ministerie, de Landelijke Recherche en de financiële opsporingsdienst FIOD hebben  beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in een witwasonderzoek. De diensten hebben van tientallen verdachten de wallets, digitale portemonnees, van onder meer bitcoin en ethereum in beslag genomen. lees hier verder.  

Kabinet past tijdelijke verlaging energiebelasting voor bedrijven aan

Het kabinet heeft op 15 oktober een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet dit maatregelenpakket nu aan om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 …

Lees verder

10 oplossingen voor probleemschulden

Op 19 november 2020 diende Tweede Kamerlid Marijke Beukering-Huijbregts (D66) een motie in waarin zij vroeg om “naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken en verbeteringen in kaart te brengen”. Daarop heeft demissionair minister Dekker van het ministerie van Justitie en Veiligheid drie thematafels georganiseerd rondom het thema schuldinning en …

Lees verder

Vertrouwen in overheid lager dan ooit

Het vertrouwen in zowel de landelijke als in de lokale overheid is het laatste anderhalf jaar flink gedaald. Het vertrouwen in de lokale overheid daalde van 60 procent in april vorig jaar naar 37 procent in september. Het vertrouwen in de landelijke overheid is nog nooit zo laag geweest als nu. Nog geen drie op …

Lees verder

Uitwerking aanvullende compensatieregelingen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft op 29 oktober voorstellen voor de nadere uitwerking van drie aanvullende regelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt een stap vooruit gezet richting een steuntje in de rug voor kinderen van gedupeerde ouders en compensatie voor ex-toeslagenpartners en gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag. Het kabinet geeft …

Lees verder

Kamer wil toegang tot de schuldsanering verbeteren

Om de toegangsdrempel tot de wettelijke schuldsanering te verlagen, stelt minister Dekker van Rechtsbescherming een tweetal aanpassingen aan de regeling voor. De wijzigingen liggen in lijn met een eerder advies van de Nationale ombudsman, hoewel het voorstel volgens de ombudsman nog niet voldoende zal zijn om de toegang wezenlijk te verbeteren. Lees hier verder.

Extra geld voor mensen met schulden door corona of de toeslagenaffaire

In de op 21 september door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede werd melding gemaakt van extra geld voor de mensen die door corona of de toeslagenaffaire in de schulden waren gekomen. Lees hier verder.

Schuldquote overheid door corona steeg 12%

De schade aan de Nederlandse schatkist door de coronacrisis is minder groot dan in andere landen van de eurozone. De schade bleef beperkt door de minder sterke economische krimp in Nederland vergeleken met andere landen. Ook bleef de Nederlandse economie sterker door de minder strikte lockdowns in ons land vergeleken met andere eurolanden. Lees hier …

Lees verder

Zorgen om ondernemer met coronaschulden

Veel ondernemers hebben de coronacrisis met pijn en moeite overleefd, maar demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) en schuldhulpverleners maken zich zorgen over degenen die met schulden blijven zitten. Wiersma roept deze ’stille groep’ op om zich te melden en presenteert een fonds dat kan helpen uit de rode cijfers te komen. Lees hier verder.