Vroeg-erop-af voorkomt schuldenproblematiek

Een daling in het aantal huisuitzettingen, een afname van het aantal mensen dat een schuldhulpverleningstraject doorloopt. De Vroeg- Eropaf-aanpak van de gemeente Amsterdam lijkt effectief te zijn. Onder meer het Verwey Jonker-Instituut deed onderzoek naar de aanpak en selecteerde adviezen en tips die andere gemeenten ook kunnen toepassen. Lees hier verder.