Journaal interview met voorzitter DCN

DCN-voorzitter Henk Karelsen werd gevraagd naar zijn mening inzake onder andere agressie tegen deurwaarders. Dit mede naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman.
Het interview werd zowel in de uitzending van 18.00 en 20.00 uur vertoond.

DCN ook vertegenwoordigd op VPT-beurs

De DCN is inmiddels een aantal keren op uitnodiging aanwezig geweest op de VPT(Veilige Publieke Taak)-beurs in Amersfoort. Op deze landelijke beurs wordt agressie tegen medewerkers in de publieke sector onder de aandacht gebracht.

Vanuit diverse disciplines was er een vertegenwoordiging aanwezig, inzake de deurwaarderij was dit de DCN.

De eerstvolgende VPT-beurs is op donderdag 01 november 2012, wederom in de Wagenloods te Amersfoort. Lees verder

Kilometerkostenvergoeding

Uit berichten van het mislukte Catshuisoverleg, kan worden opgemaakt dat een aanpassing van een vergoeding voor gemaakte autokosten aanstaande was. En let daarbij wel op, een verlaging hiervan !!! Hoe bizar.

De kosten van brandstof zijn nog nooit zo hoog geweest, de vergoeding welke door de werkgever wordt gegeven is al jaren op hetzelfde niveau. Lees verder

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Artikel 1
In afwijking van de afdelingen 4.4.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden ter zake van het verrichten van werkzaamheden voor de invordering van bedragen door de zorg van een inzake rijksbelastingen bevoegde ontvanger en door een belastingdeurwaarder op grond van de bepalingen van de Invorderingswet 1990 of enige andere wettelijke bepaling aan degene die in gebreke is gebleven het verschuldigde tijdig te betalen, kosten in rekening gebracht volgens het bepaalde in de volgende artikelen, tenzij ter zake kosten verschuldigd zijn op grond van artikel 8.39 Belastingwet BES Lees verder

Meer mensen onder bestaansminimum door stapeling schulden

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van incasso’s steeds vaker onder het bestaansminimum terecht. Daarvan is sprake als iemand minder te besteden heeft dan 90% van een bijstandsuitkering.

Gerechtsdeurwaarders

Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)    Zorgverzekeraars, verhuurders, Belastingdienst en gemeenten weten vaak niet van elkaar hoeveel geld ze bij iemand proberen te innen. Lees verder

Ombudsman start onderzoek samenwerking schuldhulp

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft op 18 april 2012 gezegd dat instanties vaak langs elkaar heen werken als mensen in de schulden zitten. Hij stelt een onderzoek in om gemeenten aanwijzingen te geven om beter om te gaan met schuldhulpverlening. Lees verder

ABVAKABO-FNV interviewt voorzitter DCN

Onze voorzitter, Henk Karelsen, heeft een interview gegeven voor het ledenmagazine ‘Platform a’ van de ABVAKABO-FNV, over zijn werkzaamheden als belastingdeurwaarder.

Lees hier het gehele interview

DCN Studiedag 10 oktober 2012

NU GEWAARDEERD MET 5 KBvG-PUNTEN EN
2 FOLO-PE PUNTEN!

Op woensdag 10 oktober 2012 wordt weer de jaarlijkse studiedag gehouden. Dit jaar is het thema van deze studiedag:

Invorderen van (belasting)schulden
in crisistijd”

Lees hier het programma
Lees verder

Het handboek lokale heffingen en invordering

Tijdens de studiedag op 5 oktober 2011 werd voor het eerst ook een boekje landelijk ten doop gehouden.

Het handboek lokale heffingen en invordering werd geïntroduceerd door een van de auteurs, dhr. A.J.C. Lam Op deze dag nam weer een keur van inleiders het woord waaronder substituut ombudsman mr. F. van Dooren en mevrouw dr. N. Jungmann.

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 1 januari 2012 van kracht

De wet die het huwelijksvermogensrecht moderniseert treedt op 1 januari 2012 in werking. Dit staat in het Besluit tot wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 (Stb. 2011, 205). De nieuwe regeling sluit beter aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie, het blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal echtscheidingen. Lees verder