Drukke tijden voor deurwaarders en schuldhulpverlening

gelddominoNu de afspraken uit het Kunduz-akkoord (tegenwoordig Lente-akkoord genoemd) steeds duidelijker worden, kunnen belasting- en gerechtsdeurwaarders maar ook medewerkers van sociale diensten en schuldhulpverleners zich gaan opmaken voor drukke tijden. Dat is althans de verwachting. Salarissen en uitkeringen  zullen niet of nauwelijks worden verhoogd, de lastenstijgingen zijn echter aanzienlijk.

 De reiskostenvergoeding  voor werknemers vervalt voor een groot deel, zorgpremies gaan omhoog en het eigen risico gaat naar een bedrag van € 350,–  Brandstof-  en energiekosten gaan omhoog en ook het hoge BTW-tarief wordt aangepast. Zo maar enkele voorbeelden die bij veel mensen tot (grote) financiële problemen kunnen leiden.

Bij huishoudens die nu nog net de geldelijke touwtjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen de komende maatregelen ervoor gaan zorgen dat dit niet meer lukt. Het niet meer tijdig betalen van rekeningen ligt vervolgens op de loer, het bezoek van een deurwaarder is dan aanstaande. Ook zal de schuldhulpverlening naar verwachting kunnen gaan rekenen op een flinke toestroom van nieuwe cliënten. Dit terwijl men daar nu al vaak overbelast is.

De DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” krijgt door dit alles een steeds actueler tintje. Het programma van deze studiedag (op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk) zal naar verwachting begin juni openbaar worden gemaakt. Gelet op het programma is deze dag voor iedere deurwaarder, invorderingsambtenaar en schuldhulpverlener een absolute aanrader ! Het is zo goed als zeker dat voor gemeenteambtenaren er met ingang van 2013 ook een nullijn van toepassing zal zijn voor het salarisniveau. In de voor 2012 afgesloten CAO is een loonsverhoging van 2% afgesproken. In vergelijk met de rijksambtenaren lopen de gemeenteambtenaren overigens al jaren achter in een aanpassing van het salaris. Mocht Griekenland binnenkort toch uit de euro stappen, dan zijn de gevolgen daarvan op dit moment niet te overzien. De belastingbetaler draait in ieder geval op voor de financiële consequenties, dit is overigens ook nu al van toepassing voor de vele miljarden ondersteuning welke de Grieken hebben ontvangen. Want dat die ondersteuning, met of zonder rente, ooit nog zal worden terugbetaald lijkt steeds meer op een utopie.

Veel Grieken zelf rekenen er al op dat men de euro gaat verlaten. De laatste dagen is er gemiddeld 700 miljoen euro aan spaargeld opgenomen en naar alle waarschijnlijkheid op buitenlandse spaarrekeningen gezet.De Europese stand van zaken en met name die in Griekenland, de bezuinigingen in Nederland en de hoge kostenstijgingen voor “de gewone man” zullen zeker meewegen bij een keuze tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september a.s.
Die uitslag hiervan zal geen apart gespreksonderwerp zijn tijdens de studiedag van 10 oktober maar geeft al wel een richting aan voor de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van veel Nederlanders in 2013.

En daar kunnen dan deurwaarders en schuldhulpverleners dan al wel vast rekening mee houden !