Categorie: Belastingdienst

Belastingdienst houdt volgens juristen informatie achter bij toeslagzaken

In juridische conflicten neemt de Belastingdienst volgens juristen niet altijd alle aanwezige stukken mee naar de rechtszaal, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane gaat nader onderzoek doen. RTL Nieuws sprak advocaten en fiscaal juristen die regelmatig tegenover de fiscus staan in de rechtszaal. Volgens hen moeten ze de strijd met de …

Lees verder

Nieuwe eed voor rijksambtenaren

Ambtenaren die in dienst komen bij de Rijksoverheid (dus ook belastingdeurwaarders bij de Belastingdienst) gaan straks een nieuwe ambtseed afleggen. Daarin wordt beter benadrukt dat rijksambtenaren in hun werk op basis van “rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect” met alle mensen moeten omgaan. Ook staat er duidelijker in dat ambtenaren in het algemeen belang van de samenleving …

Lees verder

Belastingdienst: ‘Pas vanaf 2013 discriminerende systemen rond toeslagen’

De Belastingdienst zegt pas vanaf 2013 discriminerende databestanden en risicoprofielen te hebben gebruikt om fraude met kinderopvangtoeslag op te sporen. De fiscus staat tegenover een toeslagenouder die zegt voor die tijd te zijn gediscrimineerd vanwege haar afkomst. Lees hier verder.

900.000 euro cash bij medewerker Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’, aldus het OM in een persbericht. In de woning van de verdachte in Amsterdam werd 920.000 euro contant geld …

Lees verder

Wijziging Kostenwet per 01-01-2023

Bij het kosten in rekening brengen, dient de belastingdeurwaarder rekening te houden met de volgende wijzigingen: ARTIKEL VI In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in artikel 3, eerste lid, ‘€ 13.449’ vervangen door ‘€ 13.436’. ARTIKEL VII De Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3, eerste lid, wordt het eerstgenoemde bedrag vervangen door ‘€ 46’ en wordt …

Lees verder

Digitaal procederen rijksbelastingen vanaf 30 januari mogelijk bij gerechtshoven

Vanaf 30 januari kunnen burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs bij alle gerechtshoven digitaal procederen in rijksbelastingzaken.  Lees hier verder.

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Wees tijdig!

In het eerste deel van dit tweeluik stonden de volgende thema’s centraal: rechtsgeldige bekendmaking van een besluit, de termijn waarbinnen een bezwaar tijdig is ingediend en de digitalisering van de correspondentie door de Belastingdienst. In dit tweede en laatste deel komen de verschoonbare termijnoverschrijding, het premature bezwaar en het verzoek om ambtshalve vermindering aan de …

Lees verder

Belastingdienst neemt ANBI op de korrel

De overheid gaat het toezicht op goede doelen, kerken en culturele instellingen verscherpen. De informatie die de Belastingdienst heeft over deze ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) wordt verbeterd met een nog te ontwikkelen centraal digitaal aanleverpunt. Lees hier verder.

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Wees tijdig!

De termijn die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen voor het indienen van een bezwaarschrift lijkt eenvoudig: binnen zes weken na de dagtekening moet een bezwaarschrift worden ingediend. Dat klinkt overzichtelijk, maar in het belastingrecht wordt van de hoofdregel uit de Awb afgeweken. Bovendien bevestigt de voortdurende stroom aan jurisprudentie dat het regelmatig misgaat met …

Lees verder

Accountants roepen op tot bezwaar tegen heffing Box 3

Belastingbetalers die voor 31 december een verzoek indienen om ambtshalve vermindering Box 3, hebben mogelijk straks toch een betere rechtspositie dan mensen die geen verzoek hebben ingediend. Lees hier verder.