Bodem

Het perceel of gedeelte van een perceel land dat bij de belastingschuldige gebruik is en waarover deze onafhankelijk van anderen de beschikking heeft.