Belastingtelefoon weer uit de lucht!

Maandag 21 mei was de Belastingtelefoon wegens een storing uit de lucht. In de loop van de dag was het probleem verholpen en konden bellers met fiacale vragen tot 20.00 uur terecht. Een dag later (op dinsdag 22 mei) was het weer raak. De vragenstellers konden voor een antwoord op hun vraag wel terecht op de site van de Belastingdienst.

In 2011 gaf de Consumentenbond de Belastingtelefoon een dikke onvoldoende. Van de 50 gestelde vragen bleken er slechts 17 correct te zijn beantwoord, de overige antwoorden waren fout of deels incompleet. Ook in 2010 scoorde de Belastingtelefoon slecht op de kwaliteit van de antwoorden.

De Belastingdienst heeft gemeld dat in het Handboek Loonheffingen fouten bevat en heeft twee vereisten voor toepassing van de nieuwe 30%-regelingalsnog nader ingevuld omdat de tekst in het handboek onvolledig was. De fouten hebben betrekking op de 30%-regeling en diensttijduitkeringen.