Kort geding

procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen dit is een voorlopige uitspraak hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen de bodemprocedure