Onenigheid over kosten deurwaarder

kosten_omlaagVolgens een publicatie in het Algemeen Dagblad  (AD) zouden de wettelijke deurwaarderstarieven te hoog zijn. Deze tarieven zijn vastgesteld in 2001 en anno 2014 nog steeds van toepassing. Door een steeds verdergaande automatisering zou de kostprijs van veel handelingen zijn gedaald. Volgens een (helaas niet nader genoemde) deurwaarder kunnen loon- en bankbeslagen per tientallen tegelijk worden afgehandeld en zijn de daaraan verbonden kosten voor de uitvoerende gerechtsdeurwaarder nog slechts een fractie van wat het vroeger was.

Woordvoerders van enkele politieke partijen mengen zich inmiddels ook in de discussie en willen dat verantwoordelijk staatssecretaris Teeven ingrijpt.

Volgens John Wisseborn (voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) is een aanpassing van de tarieven niet nodig. De berekening daarvan is volgens Wisseborn een gemiddelde, er zitten eenvoudige vorderingen tussen maar ook zeer tijdrovende. Verder moet er in software worden geïnvesteerd en zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande welke ook geld en tijd kosten zoals het beslagregister. De KBvG ondersteunt wel een nieuw kostprijsonderzoek.

Bij het innen van belastingschulden gelden geheel andere tarieven. De kosten welke voor het deurwaarderswerk dan in rekening gebracht kunnen worden, staan vermeld in de Kostenwet.

Deurwaardersvreugde

Deurwaarders Collectief Nederland in het nieuws.

‘Deurwaardersvreugde’

Meer mensen onder de armoedegrens

ArmoedeVolgens een op 17 oktober uitgebracht  rapport van Platvorm 31 (een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling) en het European Urban Knowledge Network (EUKN), leven in Nederland 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is 1 procent meer ten opzichte van 5 jaar geleden, de armoede concentreert zich vooral in stedelijke achterstandswijken.

Het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen nam de afgelopen vijf jaar toe met 1,5 procent . In totaal leven in Nederland 640.000 kinderen onder de armoedegrens. De armoede kan het best worden bestreden door een aanpak op verschillende terreinen tegelijk waaronder onderwijs, arbeidsdeelname en huisvesting.

 Betalingsachterstanden van Nederlanders kosten de samenleving miljoenen euro’s, zo stelt het Nibud in een uitgegeven rapport.  Per huishouden met ernstige financiële problemen is dit al snel een bedrag van 100.000 euro in verband met verloren afschrijvingen en arbeidsuren, kosten van hulpverlening en ziekteverzuim, uitkeringen en huisuitzettingen.

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders (15 procent van de bevolking) heeft te maken met betalingsachterstanden. Het Nibud verwacht dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen.

Nibud 35 jaar

35_jaarOp 18 oktober bestaat het Nibud 35 jaar, in die periode is deze organisatie uitgegroeid tot de vraagbaak op het gebied van geld. Zowel consumenten als professionals die voor hun werk vragen over financiën hebben, weten het Nibud goed te vinden. Verreweg de meeste vragen gaan over het voorkomen of oplossen van betalingsachterstanden. Vanuit het Nibud werd in de persoon van mevr. Tamara Madern medewerking verleend aan de DCN studie- en actualiteitendag op 8 oktober jl. Het bestuur van de DCN feliciteert het Nibud met dit jubileum!

Deurwaarder ontdekt hennepdrogerij

hennepbordOp donderdag 09 oktober jl. werd na het binnentreden van een woning aan de Padakker in Breda een hennepdrogerij ontdekt. Bij deze gezamenlijke actie van politie en een deurwaarder werd allerhande randapparatuur, welke nodig is voor het drogen van hennep aangetroffen, in beslag genomen en vervolgens vernietigd. De 33 jarige bewoner was niet thuis, deze is echter op een later tijdstip aangehouden en zit nog vast.

Hulpvaardige deurwaarder scoort beter

RUGVolgens Martijn Keizer, onderzoeker en docent bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen, verhoogt een hulpvaardige deurwaarder de respons van wanbetalers en vergroot daarmee de kans dat rekeningen worden betaald. Zo blijkt uit zijn onderzoek.Deze nieuwe manier van incasseren, waarbij deurwaarders inspelen op de motieven van debiteuren, kan tot veel betere resultaten leiden dan de huidige werkwijze, zo wordt gesteld.

Tuchtrechter zet deurwaarder uit zijn ambt

Vrouw_Justitia_1De in Assen gevestigde gerechtsdeurwaarder Wim Wielens is door de tuchtrechter uit zijn ambt gezet, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Het kantoor van Wielens zou al geruime tijd in financiële problemen verkeren, de tuchtrechter acht bewezen dat de gerechtsdeurwaarder geld van zijn klanten welke op een derden-rekening was gezet, heeft gebruik voor andere doeleinden.Wielens werd al eens eerder op de vingers getikt, hij vecht de zware en zeldzame tuchtmaatregel aan.

Geslaagde DCN studie- en actualiteitendag 2014

Studiedag2014De op 8 oktober jl. gehouden studie- en actualiteitendag is een groot succes geworden. Dit kan en mag worden opgemaakt uit de vele enthousiaste reacties  van een groot aantal bezoekers na afloop. Presentaties van mevr. T. Madern (NIBUD), dhr. A. Vrijburg (UWV), mevr. L. Nickels (Raad voor de rechtsbijstand/WSNP), mevr. F. van Eck (Fraudehelpdesk), mevr. S. van der Knoop (Wijzer in geldzaken), dhr. de Boer / dhr. Bakker (SNG) en dhr. J. Wisseborn (KBvG) zorgden voor en sterk afwisselend programma.

Een viertal overkoepelende organisaties hadden studiepunten aan deze dag toegekend waardoor deze voor veel bezoekers van extra waarde was.
De volgende DCN studie- en actualiteitendag is vastgesteld op woensdag 7 oktober 2015 en evenals voorgaande jaren zal worden getracht ook dan met een nieuw, interessant en actueel programma te komen.

Studiedag 8 oktober 2014

13:00 uur; Het uitgebreide buffet staat klaar!


12.00 uur; De eerste presentaties van vandaag zijn geweest
– mw. Madern (NIBUD) over het voorkomen van schulden;
Tamara_Madern
– dhr. Vrijburg (UwV) over het UwV en WIA.
Vrijburg
Na de korte pauze volgt Mw. Nickel (Raad voor de rechtsbijstand/WSNP).


09.30 uur; We zijn begonnen!
foto0930


09.15 uur; De studiedag staat op het punt van beginnen, de bezoekers hebben hun plek gevonden.

foto0915

Register van gerechtsdeurwaarders

viewStaatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om te komen tot een openbaar register voor gerechtsdeurwaarders. Via dit register kan iedereen nagaan of deze deurwaarder bevoegd is, tevens zullen de nevenbetrekkingen hierin worden opgenomen.De staatssecretaris wil ook integraal toezicht op de manier waarop de gerechtsdeurwaarders wet- en regelgeving naleven.