Uitspraken Kantonrechter in twee zaken tegen bewindvoerders

Een bewindvoerderskantoor is door de kantonrechter van de rechtbank Overijssel tot 1 januari 2022 geschorst in de dossiers van 20 cliënten. Het kantoor heeft in de afgelopen periode teveel fouten gemaakt en de zaken niet voldoende op orde. Een tijdelijke bewindvoerder neemt de taken zolang over. Lees hier verder. Voormalig beschermingsbewindvoerder wordt door de kantonrechter veroordeeld in de schade wegens slecht bewindvoerderschap. Schulden zijn niet tijdig betaald en bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand is niet aangevraagd. Lees hier verder.