Kantonrechter

de kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht arbeidszaken huurzaken en zaken onder de 5 000 00 behandelt vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken gerechtshoven en de hoge raad de kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken de term kantonrechter is echter wel blijven bestaan