Categorie: CJIB

Grote bedrijven schuldig aan wanbetalingen

Vanaf 1 juli moeten grote bedrijven de facturen van kleine ondernemers sneller betalen. De wettelijke maximale betaaltermijn gaat van 60 naar 30 dagen. De nieuwe wetgeving volgt op onderzoek van KNAB waaruit blijkt dat veel bedrijven zich weinig aantrekken van betaalafspraken. Bijna de helft van de zzp’ers had in de afgelopen twaalf maanden te maken …

Lees verder

CJIB heeft medewerking aan minnelijke schuldenregeling verruimd

Al sinds 2007 werkt het CJIB mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen. Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de zogeheten niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Dat is nu anders geworden. Met ingang …

Lees verder

Vanaf 1 maart verzendt CJIB nieuwe OM strafbeschikking

Vanaf 1 maart aanstaande verstuurt het CJIB de vernieuwde afdoening van het Openbaar Ministerie, de strafbeschikking. Jaarlijks verzendt het CJIB 40.000 tot 50.000 strafbeschikkingen in opdracht van het OM. Het uiterlijk en de indeling van de brief zijn veranderd en de tekst is eenvoudiger geschreven. Ook de hoeveelheid informatie is aangepast. Informatie over het strafbare …

Lees verder

Verkeersboete vaker op tijd betaald

Verkeersovertreders betalen hun boete steeds vaker op tijd. Maar liefst 84 procent van de automobilisten die een bon krijgt voor hardrijden, bellen achter het stuur en door rood rijden, betaalt de bekeuring binnen de vastgestelde datum. Lees hier verder.

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldregeling

De afgelopen jaren heeft het CJIB in toenemende mate te maken met mensen met een schuldenproblematiek. Er is stevig geïnvesteerd in maatwerkmogelijkheden voor mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Zo bestaat er een betalingsregelingenbeleid, waar de noodstopprocedure en een daadkrachtregeling onderdeel van uitmaken. En met ingang van 01 december 2020 …

Lees verder

Aangehouden automobilist moet 1,5 miljoen euro betalen

De politie heeft in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november een automobilist aangehouden die op dat moment nog anderhalf miljoen euro had openstaan bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Lees hier verder.  

CJIB: het betalen van boetes in delen

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maakt het mogelijk om boetes in delen te betalen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Door de huidige coronaproblematiek zijn er extra aanpassingen mogelijk. Voor met name schuldhulpverleners is alles op een rij gezet. Lees hier verder.

Inning van verkeersboetes verloopt bijzonder effectief

Het innen van verkeersboetes blijkt zeer effectief te verlopen: van de jaarlijks circa 9 miljoen opgelegde boetes wordt 94% geïnd. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de inning van verkeersboetes die zijn opgelegd op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de aan de inning verbonden uitvoeringskosten …

Lees verder

Respijt voor mensen met schulden

Geen beslag op inkomen, banktegoeden, eigendommen en woningen. Zo adviseert het CJIB deurwaarders. Zoeken naar een minnelijke oplossing geniet de voorkeur. De Belastingdienst is ook soepel bij het aanvragen van uitstel, bij veel gemeenten ligt de invordering zo goed als stil. De coronacrisis treft veel mensen ook financieel en naar verwachting zal dit nog erger …

Lees verder

Noodstopprocedure bij incasso

Mensen die hun boetes willen betalen, maar dat niet kunnen omdat ze grote schulden hebben, kunnen vanaf 1 april een adempauze krijgen. Het kabinet wil met een ‘noodstopprocedure’ bij het Centraal Incassobureau (CJIB) voorkomen dat mensen boete op boete stapelen. Lees hier verder.