Meer melding ongebruikelijke transacties

In 2023 zijn in totaal 180.578 transacties verdacht verklaard. In 2022 waren het er 91.893. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2023 ruim 25 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2022, toen deze ruim 30 miljard euro bedroeg, maar een forse stijging vergeleken met 2021 (15 miljard). De FIU verklaart dit door de impact van ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde. Lees hier verder