Brief van deurwaarder op straat

postzegelAfgelopen woensdag 1 augustus 2012 is op straat naast een fietspad op de Wiersebrug in Nieuwegein een TNT-tas gevonden met 2 belangrijke brieven die nog bezorgd moest worden. In de tas zat onder meer een brief van een deurwaarder en van de rechtsbijstand. Het is merkwaardig dat een medewerker van TNT deze tas zomaar op straat kan verliezen. Bij het afleveren van de tas bij het TNT-kantoor werd de leidinggevende, die geschokte reageerde, aangesproken door een vrijwilliger van de plaatselijke website. Een tas mag uiteraard niet zomaar op straat gevonden worden. Iedereen kan die post meenemen en de post komt niet aan bij de betreffende persoon. 

Met name een brief van een deurwaarder mag niet gemist worden. Indien de geadresseerde een dergelijke brief niet krijgt, kunnen hier ernstige consequenties aan vast zitten. De leidinggevende van TNT zei dat de persoon die de tas heeft verloren zeker goed op zijn nummer gezet zal worden. De werkwijze van TNT-postbodes laat helaas vaker te wensen over. Postbodes dragen vertrouwelijke en persoonlijke informatie met zich. Het is niet de bedoeling dat deze informatie zonder toezicht op straat achtergelaten wordt.

Weer valse e-mails Belastingdienst

digidDe ene waarschuwing is nog niet uit, of een nieuwe volgt. Naar nu blijkt worden particulieren wederom benaderd met e-mails welke afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. Dat zijn de e-mails echter ook nu niet. Het doel van deze e-mails is om mensen hun DigiD-gegevens te ontfutselen. Indien hierop positief wordt gereageerd, gaan oplichters met de digitale identiteit van betrokkenen aan de haal met alle gevolgen van dien. DigiD verwijst op haar eigen site naar de echtheidskenmerken van DigiD en verder is het een algemeen advies om bij de minste twijfel niet te reageren op e-mails en deze ongeopend te verwijderen.

Deurwaarders bang voor taaie oma

LandgoedEngeland staat momenteel in het teken van de Olympische Spelen, een Britse oma van 78 trok echter ook de aandacht. Ze heeft het deurwaarders onmogelijk gemaakt een landgoed met een waarde van 2,5 miljoen euro in beslag te nemen. Deze dame, Stella
Bond, weigerde het huis te verlaten. Ze liet zich op geen enkele manier door de heren deurwaarders intimideren. Uiteindelijk kozen deze eieren voor hun geld. Het landgoed is van haar zoon Grahame, een in Engeland bekende makelaar. De man heeft grote schulden en wil de boel opknappen om het landgoed daarna voor een goede prijs te verkopen. Het probleem is dat de bank, Citi Private Banking, moeilijk doet.

 

Die had dan ook de deurwaarders naar het landgoed gestuurd, maar die hadden niet op de
taaie oma gerekend. De vrouw vertelde de de deurwaarders dat ze eerst maar eens
papieren moesten laten zien waaruit bleek dat hun actie rechtmatig was. Toen ze dat
niet konden, ging ze in haar leunstoel zitten en kwam er niet meer af, wat de
deurwaarders ook probeerden.De bejaarde vrouw hield haar actie drie dagen vol. Ze at
nauwelijks en kon ook met moeite slapen, bang als ze was dat de deurwaarders zouden
toeslaan. Toen dropen de deurwaarders af op last van de bank. En als ze terugkomen,
moeten ze er wel voor zorgen dat ze hun zaakjes beter voor elkaar hebben. “Het was
zwaar, maar ik zou het zeker weer doen”, waarschuwt oma Bond alvast, zo schrijft de
Daily Mail.

 

DCN content met nieuwe aanpak schuldhulpverlening

schuldhvHet bestuur van de stichting Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) schaart zich achter een nieuwe methode welke is ontwikkeld om aanvragers van schuldhulpverlening te selecteren. Deze methode, o.a. ontwikkeld door Nadja Jungmann (zij is een van de inleiders tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober 2012) heeft niet meer als doel om iemand binnen drie jaar schuldenvrij te maken, maar om vast te stellen bij wie dat zin heeft. Bij een verslaving, relatieproblemen of een sociale omgeving die het oplossen van het schuldenprobleem tegenwerkt, wordt de aanvrager eerst doorverwezen naar een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Per 1 juli 2012 hebben gemeenten de regie over de schuldhulpverlening gekregen  en gaan, mede door de groeiende vraag, strenger selecteren bij de aanvraag.

In Eindhoven, Groningen en Almere worden de vragenlijsten al getest. Vanaf het najaar 2012 kunnen andere gemeenten er ook gebruik van maken.

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) heeft bedenkingen bij de invoering van deze nieuwe methode. NVVK-voorzitter Joke de Kock (ook zij is een van de sprekers tijdens DCN-studiedag op 10 oktober) vreest dat het schuldenaren afschrikt hulp te zoeken als er eerst een test moet worden gedaan.

Belasting- en gerechtsdeurwaarders ervaren regelmatig tijdens huisbezoeken, dat een verbeterde levensstijl kan bijdragen aan een oplossing van de schuldenproblematiek. Nu is een deurwaarder niet de eerst aangewezen persoon schuldenaren daarop te wijzen. Komt iets tijdens een gesprek aan de orde, is een doorverwijzing wel een te adviseren werkwijze.

Inmiddels blijkt dat steeds meer Nederlanders zonder schulden (!!) ook aankloppen bij de schuldhulpverlening. Dat althans, constateren diverse gemeentelijke kredietbanken.

De oorzaak zou zijn gelegen in het feit dat de persoonlijke financiën door het toeslagensysteem van de overheid de laatste tien jaar een stuk complexer zijn geworden.

Toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang e.d. moeten apart worden aangevraagd. Dat is ingewikkeld voor  minima die vaak niet over goede taal- en rekenvaardigheden beschikken.

Ook het digitaal aanvragen van toeslagen blijkt vaak een groot probleem voor deze groep.

 

Gerechtsdeurwaarders laten verkiezingsprogramma doorlichten op rechtsstatelijkheid

Op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten is in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een commissie samengesteld met deskundige/juristen. De commissie zal de partijprogramma’s van de partijen welke meedoen aan de verkiezingen op 12 september toetsen.

Genoemde commissie staat onder leiding van voormalig rechtbankpresident en oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Bert van Delden.

De politieke partijprogramma’s worden doorgelicht op rechtsstatelijkheid om kiezers (en mensen die hun recht zoeken) meer zicht te geven op de effecten van alle plannen op onze rechtsstaat.

Het Centraal Planbureau (CPB) rekent de verkiezingsprogramma’s al enige tijd financieel door, een toetsing op rechtsstatelijkheid ontbreekt tot dusver.

De commissie brengt begin september en dus nog voor de verkiezingsdatum advies uit aan de genoemde organisaties alsmede aan alle politieke partijen.

Overheidsvordering niet per 1 januari 2013 voor alle gemeenten

OverheidsvorderingDe proef met de overheidsvordering kan op z’n vroegst pas in het tweede kwartaal van 2013 worden geëvalueerd. Dit nieuwe maar niet onomstreden incasso-instrument zal dan ook nog niet per 1 januari 2013 voor alle gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden beschikbaar komen.

Onder andere verwerkingsproblemen bij de ING in de proef met de overheidsvorderingen zijn hieraan debet. Gelet op het feit dat relatief veel overheidsvorderingen betrekking hebben op rekeninghouders van de ING, is de proef sterk verstoord.

Sinds 1 oktober 2011 is de overheidsvordering met een proef opengesteld voor een beperkt aantal gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden.

Bij de schuldhulpverlening in ons land is men niet erg gelukkig met deze extra incasso mogelijkheid.

Deskundigen op dit gebied vrezen dat veel mensen met betalingsachterstanden daardoor nog dieper in de problemen zullen gaan komen.

Bij de Belastingdienst wordt deze wijze van invorderen al wel gebruikt. Met name de mogelijkheid om ook beslag te kunnen leggen op de kredietruimte wordt sterkt bekritiseerd door schuldhulpverleners. Dit zal zeker ook aan de orde komen tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober waarbij “anders denkenden” uiteraard hun mening ook kunnen weergeven en vragen kunnen stellen aan de inleiders.

De overheidsvordering (bij de introductie ook wel bankvordering genoemd) is tot nu toe het sluitstuk na diverse ingrijpende wijzigingen en aanpassingen bij met name het invorderen van belastingschulden. Het nog steeds door de DCN verafschuwde postdwangbevel was de eerste aanpassing, of de overheidsvordering het sluitstuk is, moet worden afgewacht. Wellicht dat beleidsmakers van het Ministerie van Financiën binnenkort een nieuw konijn uit de hoge invorderingshoed tevoorschijn halen.

Bijna brand bij huisuitzetting

Een inwoner van Hoorn heeft op 17 juli jl. gedreigd zijn woning in brand te steken als de ontruiming doorgang zou vinden. Een gerechtsdeurwaarder die samen met de politie de woning aan de Boogschutter wilde binnentreden, werd met de bewoner geconfronteerd die aangaf het niet eens te zijn met de ontruiming en de woning in de brand zou steken.

De politie zette vervolgens een onderhandelaar in en die is tot aan het begin van de avond met de man in gesprek geweest. Vervolgens kwam de man vrijwillig naar buiten maar werd wel meteen door een arrestatieteam in de boeien geslagen.

De ook gewaarschuwde brandweer is na de arrestatie de woning binnengegaan om te controleren of er sprake was van enig brandgevaar. Dat bleek niet het geval.

Niet in alle gevallen blijft het bij het dreigen met dergelijke acties. Soms wordt zelfs overgegaan tot zelfdoding door de schuldenaar. Een traumatische ervaring voor de uitvoerende gerechtsdeurwaarder

Veel Amsterdammers in financiƫle problemen

geldzorgenMaar liefst zo’n 100.000 inwoners van onze hoofdstad verkeren financieel in zwaar weer. Bij de schuldhulpverlening zijn wachtlijsten ontstaan voor mensen die voor hulp aankloppen. Vorig jaar bezochten 17.000 Amsterdammers de schuldhulpverlening omdat zij het schuldenprobleem niet meer alleen konden oplossen. Beslagen op het inkomen waren en zijn het gevolg. Sommige schuldenaren zien helemaal geen uitweg meer zoals onlangs in Amsterdam-Noord. In verband met een huisuitzetting sprong daar een man van elf hoog de dood tegemoet. Het gebeurde voor de ogen van zijn aanwezige partner en de uitvoerende gerechtsdeurwaarder.

Opeenstapeling van beslagen kan er voor zorgen dat een overblijvend besteedbaar bedrag dat niet meer voldoende is om de vaste lasten van te voldoen. Voor eten en drinken is dan ook geen geld meer. Soms biedt een voetselbank voor dit laatste nog een oplossing.

De problemen doen zich het meeste voor bij mensen die zich bevinden aan de onderkant van de maatschappij en vaak ook een tekort aan basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, hebben.

De gemeente Amsterdam tracht met het project Vroeg Eropaf  en door de inzet van ambtenaren te voorkomen dat mensen hun huis uitmoeten wegens schulden.

Het stapelen van beslagen zal ook aan de orde komen tijdens de DCN studiedag op 10 oktober 2012.

Veel faillissementen in de bouwsector

faillbouwBegin juli kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers van het eerste kwartaal, inmiddels zijn de gegevens omtrent de faillissementen over het eerste halfjaar bekend. De bouw kreeg de zwaarste klappen te verduren, daar vielen de afgelopen 6 maanden meer (44 procent) bedrijven om. De horeca deed het een stuk beter. Daar viel een daling van het aantal (25 procent) faillissementen waar te nemen. In voorgaande jaren gingen echter veel horecazaken onderuit. Veel economen voorspellen voor het gehele jaar 2012 een record aantal aan faillissementen.

Late betalingen zullen niet direct debet zijn aan faillissementen, feit is wel dat veel gemeenten aan bedrijven nog steeds te laat de rekeningen voldoet. Dat constateert althans MKB-Nederland. De vertegenwoordigende organisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf.

De gemeente Castricum komt als slechtste uit de bus. Daar worden maar liefst 41 procent van de rekeningen te laat betaald, met een gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen.

Ameland en het Brabantse Landerd laten zien dat het ook anders kan. In die gemeenten werden alle onderzochte rekeningen op tijd voldaan.

Amersfoort is de best scorende grote (meer dan 100.000 inwoners) gemeente. Amersfoort betaalt 83 procent van de rekeningen op tijd, de gemiddelde vertraging is slechts 2 dagen.

Internetcriminelen verzenden aanmaningen!

internetcrimineelDe banken waarschuwen er al heel lang voor, de Belastingdienst sinds kort en nu ook incassobureaus: kijk uit met verdachte e-mails! Banken vragen nooit via een e-mail informatie op van rekeninghouders over hun code e.d. en ook de Belastingdienst vraagt niet om vertrouwelijke gegevens via deze weg. Sinds kort verzenden internetcriminelen aanmaningen, zogenaamd als zijnde een incassobureau.Vanzelfsprekend moet niet op het betalingsverzoek worden ingegaan, het is zelfs sterk te ontraden de e-mails te openen. Er is een kans dat de computer hierdoor met een virus wordt besmet.

Incassobureau Straetus (www.straetus.com)  waarschuwt via hun site voor deze zogenaamde phising-mails en adviseert de e-mails niet te openen maar meteen te verwijderen.

In de afgelopen drie weken zochten maar liefst zo’n 32.000 mensen hulp op de website van De Fraudehelpdesk (FHD) Al die mensen hadden hetzelfde probleem. Ze ontvingen een e-mail namens een incassobedrijf omdat ze nog ergens een bedrag niet zouden hebben betaald.

In de berichten werd soms met dreigende taal gemaand over te gaan tot betaling.  De hoogte van de nepaanmaningen varieerde nogal van enkele tientallen tot vele duizenden euro’s.