Gerechtsdeurwaarderswet

De Gerechtsdeurwaarderswet regelt het ambt van de gerechtsdeurwaarder, waaronder diens ministerieplicht, de ambtshandelingen en de daaraan verbonden verplichtingen, de opleiding, het toezicht, het tuchtrecht, en de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders met ver- ordenende bevoegdheden.