Aandacht voor incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten incidenten melden aan het BFT op grond van de Wet op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet en nadere Ministeriële regelingen. De naleving van de meldplicht is van belang voor de bescherming van maatschappelijke belangen. Daarnaast kan het melden de notaris en gerechtsdeurwaarder helpen mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen en met het BFT risico’s voor de toekomst te beperken. Lees hier verder.