Per 01 juni weer vonnissen tot ontruiming

Op 23 maart 2020 adviseerde de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) om ontruimingen zoveel mogelijk op te schorten. De rechtspraak gaf aan die maatschappelijke wens ook invulling door (tijdelijk) geen ontbinding en ontruiming uit te spreken. Die richtlijn wordt door de rechtspraak per 1 juni a.s. ingetrokken, waarmee er dus weer vonnissen verwacht worden met een veroordeling tot ontruiming. Gezien de taak van de gerechtsdeurwaarders binnen het rechtsbestel, zullen zij die ontruimingsvonnissen ten uitvoer moeten leggen, vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM‐ richtlijnen.

Kamer akkoord met faillissementswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag 27 mei 2020 unaniem de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Lees hier verder.

Verbazing bij NVVK over communicatiekeuze Belastingdienst

De NVVK verbaast zich over de keuze van de Belastingdienst om 10.000 toeslagouders een ambtelijke brief te sturen met verwijzing naar een telefoonnummer en een reactieformulier. De ouders moeten erop reageren om daadwerkelijk compensatie te krijgen voor de handelwijze van de dienst in de toeslagenaffaire. Lees hier verder.

Kamerlid van Dijk stelt vragen schuldenaanpak Purmerend

Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) stelt vragen aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de schuldenaanpak in Purmerend en de werkwijze van deurwaarders. Lees hier verder.

Financiële problemen voor gemeenten

Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt. Lees hier verder.

AFM waarschuwt voor overkreditering en exponentiële groei van abonnementen

Nederlandse huishoudens hebben een bijna twee keer zo hoge schuld als het gemiddelde in Europa. Dit kan het gevolg zijn van hypothecair krediet en consumptief krediet. Abonnementen zijn de laatste jaren ook behoorlijk populair geworden. Een abonnement nemen of langdurig huren. Voor een auto bijvoorbeeld, maar ook elektronische apparaten zoals tv’s, witgoed zoals wasmachines, meubels, bedden, en zelfs zonnepanelen op het dak. Voor dit soort abonnementen zijn private lease of operational lease vaak gehanteerde termen. Lees hier verder.

ABN-AMRO helpt particuliere klanten met betalingsproblemen

Betalingsproblemen zijn een groot verborgen probleem in Nederland. Door de uitbraak van corona is dit groter en meer in de openbaarheid gekomen. In een video wordt uitgelegd wat ABN AMRO haar klanten biedt om hierbij te helpen. En wat klanten zelf kunnen doen. “Het allerbelangrijkste is dat klanten zich tijdig melden bij de bank. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Lees hier verder.

Spoedmaatregelen invordering belastingen

Gerechtsdeurwaarders werken al op deze wijze, gemeentelijke (belasting)deurwaarders kunnen vanaf 01 juni hun stukken ook in de brievenbus van de geadresseerde doen zonder direct contact met betrokkene. Lees hier verder.

Aangifte tegen Belastingdienst

Beroepsmatige discriminatie en het ambtsmisdrijf knevelarij: het “vorderen of ontvangen van een betaling terwijl de ambtenaar weet dat die betaling niet verschuldigd is”. Dat is de inhoud van de aangifte tegen de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Veel mensen raakten onterecht in grote problemen. Bedragen werden teruggevorderd, deurwaarders werden ingezet, beslagen werden gelegd. Lees hier verder.

Nederlanders verwachten langdurig geraakt te worden door economische crisis als gevolg van corona-uitbraak

Nederlanders zijn bezorgd over hun werk, inkomen en de waarde van hun bezittingen. Zij houden er rekening mee dat de economische gevolgen van de corona-uitbraak geruime tijd voelbaar zijn. Lees hier verder.