Forse toename van schulden bij jongeren tot 24 jaar

Het aantal jongeren onder de 24 met schulden is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van het Bureau Krediet Registratie (BKR), de instantie die alle kredietgegevens in Nederland bijhoudt. Inmiddels is een op de zeven mensen met betalingsproblemen jonger dan dertig jaar. Naast jongeren hebben ook steeds meer 70-plussers problemen met het afbetalen van hun schulden. Hadden in 2015 nog bijna 25.000 ouderen betalingsproblemen, in 2019 waren dat er bijna 31.000. Er is sprake van betalingsproblemen als iemand meer dan drie betalingstermijnen achter elkaar heeft gemist of een aflossingsregeling heeft met een kredietverstrekker. Lees hier verder.

De coronaregels worden per 1 juli verder versoepeld

Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder. Wel blijft 1,5 meter afstand houden de norm. Er geldt vanaf volgende maand geen maximum meer aan bezoekers bij bijeenkomsten. Bij de entree moet dan wel worden gecontroleerd of mensen corona gerelateerde klachten hebben. Lees hier verder. De zogenaamde “coronabetekening” blijft mogelijk tot 01 september. Vanuit DCN-zijde kan worden gemeld dat het symposium/de studie- en actualiteitendag 2020 op 07 oktober doorgang zal vinden, tenzij veranderende omstandigheden dit onmogelijk maken. Wel zal in congres- en vergadercentrum de Schakel de 1,5 meter maatregel van toepassing zijn en worden de bezoekers wellicht over meerdere zalen verdeeld. Met het management van de Schakel worden op dit moment alle mogelijkheden onderzocht.

Economie krimpt met 1,5 procent, huishoudens sparen ruim 4 miljard euro meer

Volgens de tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Lees hier verder. Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van 2020 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart begon. Onder andere omdat de consumptieve bestedingen vanaf maart wel sterk terugvielen, namen de besparingen toe. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder spaarden huishoudens 4,2 miljard euro meer. Lees hier verder. De schuld van de Rijksoverheid is in maart, april en mei gestegen met 48 miljard euro, nadat de staat met steunmaatregelen tegen de impact van de coronacrisis kwam. Lees hier verder.

Eerste Kamer stemt in met wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering moet de gemeente voortaan hulp aanbieden. In de praktijk kan dat echt verschil uitmaken in de levens van mensen. Want door er vroeg bij te zijn voorkomen we dat mensen terecht komen in een uitzichtloze schuldensituatie. Zo krijgen zij de juiste hulp aangereikt om er weer bovenop te komen.” Lees hier verder.

Gemeenten zetten app in bij schuldhulpverlening

Zo’n honderd gemeenten gaan in zee met fintechbedrijf Buddy Payment, dat een app heeft ontwikkeld die mensen meer grip op hun financiële situatie moet geven. Het is een nieuwe stap in de uitbreiding van de digitale dienstverlening van gemeenten. Lees hier verder.

Hoge Raad geeft duidelijkheid over geldigheid ‘corona-betekening’ door deurwaarders

De Hoge Raad heeft op 19 juni een antwoord gegeven op de vraag of de wijze waarop gerechts- en belastingdeurwaarders sinds de uitbraak van het COVID-19-virus dagvaardingen en andere exploten betekenen (ook wel ‘corona-betekening’ genoemd) rechtsgeldig is. Voor de betekening van exploten geldt volgens de wet als hoofdregel dat het exploot wordt overhandigd aan de persoon voor wie het bestemd is, of een huisgenoot of andere persoon die zich aan het woonadres bevindt. Pas als dat ‘feitelijk onmogelijk’ blijkt, mag de deurwaarder een afschrift van het exploot in een gesloten envelop aan het woonadres van de geadresseerde achterlaten. Lees hier verder.

Nederland moet zich opmaken voor mogelijk een golf aan faillissementen

Nederland moet rekening houden met een golf aan faillissementen. De faillissementen zijn een gevolg van de coronacrisis. Vergeleken met 2019 neemt wereldwijd het aantal faillissementen tussen nu en 2021 met een derde toe. Lees hier verder.

Banken rekenen op zware tweede helft van 2020

Banken verwachten dat klanten – zowel bedrijven als particulieren – het zwaarder krijgen in de tweede helft van dit jaar. Nederlandse banken hebben sinds het begin van overheidsmaatregelen tegen het coronavirus aan 149.000 ondernemers en 31.000 consumenten hulp geboden, waarmee bij elkaar 15,2 miljard euro was gemoeid. Het grootste deel ging om uitstel van afbetalingen, maar ook om extra financiering aan duizenden bedrijven. Lees hier verder.

Niet alledaagse veiling

37 stuks jongvee van Hengelose handelaar zijn na een uitspraak in kort geding direct door een gerechtsdeurwaarder verkocht. Beslag op vee en de verkoop hiervan is toegestaan, op gezelschapsdieren wordt dit ontraden en is zelfs binnenkort verboden. Lees hier verder.

Huishoudens niet voorbereid op crisis

Volgens een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is er bij een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens sinds het begin van de coronacrisis financieel nog weinig veranderd. Toch zeggen alle experts dat we aan de vooravond van een recessie staan, zo zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Lees hier verder.