3 mei 2022 archief

INCASSO-ADVOCAAT KRIJGT GELIJK VAN RECHTER: ‘NO CURE NO PAY’ TOEGESTAAN

In veel typen dienstverlening is het vrij gebruikelijk: geen resultaat, geen kosten. In de advocatuur in beginsel niet, maar in de incassopraktijk dan weer wél. Bierens Advocaten kreeg echter te maken met een klant die stelde dat een dergelijke tariefafspraak verboden zou zijn. De rechter ging daar niet in mee. Lees hier verder.  

TEVREDEN OVER WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD

Tevredenheid alom over de Wet homologatie onderhands akkoord – waarmee bedrijven in moeilijkheden hun schulden kunnen saneren in plaats van failliet te gaan. Onlangs werd de honderdste Whoa-uitspraak gedaan. Lees hier verder.

Zorgondernemer betaalde zichzelf miljoenen

De eigenaar van de failliete Groningse zorginstelling MartiniZorg heeft de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro aan zichzelf uitgekeerd. RTV Noord meldt dat op basis van eigen onderzoek. Deskundigen noemen de handelswijze van de eigenaar legaal, maar moreel verwerpelijk. Lees hier verder.

Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen

Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat statushouders een hoog risico lopen om langdurig financieel in de knel te komen, onder andere door een gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Aan gemeenten adviseert de ombudsman om de begeleiding van een statushouder af te stemmen op diens behoefte. Het Nibud …

Lees verder

Gemeente Zaanstad zoekt zwartlakkers

In een vacature voor de afhandeling van WOB-verzoeken, zoekt de gemeente Zaanstad specifiek naar mensen die ’documenten zwartlakken’ voordat deze openbaar worden gemaakt. De omschrijving heeft veel aandacht gekregen in de media. Een ongelukkige formulering, geeft de gemeente toe. De functieomschrijving is inmiddels aangepast.