3 november 2021 archief

10 oplossingen voor probleemschulden

Op 19 november 2020 diende Tweede Kamerlid Marijke Beukering-Huijbregts (D66) een motie in waarin zij vroeg om “naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken en verbeteringen in kaart te brengen”. Daarop heeft demissionair minister Dekker van het ministerie van Justitie en Veiligheid drie thematafels georganiseerd rondom het thema schuldinning en …

Lees verder

Ledenaantal bij vakbonden onder druk

Het aantal vakbondsleden in Nederland lag sinds 1966 nooit zo laag als nu. Het aandeel gepensioneerden stijgt, terwijl de groep 25-minners juist steeds kleiner wordt. En slechts een kwart van de leden is 45 jaar of jonger, terwijl die groep ruim de helft van de werkzame bevolking in Nederland omvat. De CMHF (aangesloten bij de …

Lees verder