Categorie: Belastingdienst

Succesvolle actie politie en belastingdienst

Bij een tweetal controles in Moerdijk en Rucphen, zijn op donderdag 12 januari o.a. zeven autos’s in beslag genomen. Twee daarvan werden meteen afgevoerd, de eigenaren van de vijf andere auto’s kregen vier weken de tijd om de belastingschuld te betalen. Wordt hieraan niet voldaan, gaan de auto’s alsnog in de verkoop. De Belastingdienst deelde …

Lees verder

Van invordering vrijgestelde dagen in 2017

Voor het betekenen van stukken en/of het leggen van beslagen, kunnen (belasting)deurwaarders deze werkzaamheden uitvoeren van maandag t/m zaterdag tussen 07:00 en 20:00 uur. Voor 2017 zijn er een aantal dagen aangewezen waarop geen invordering dient plaats te vinden. Dit zijn de volgende dagen: vrijdag 14 april (goede vrijdag), maandag 17 april (tweede Paasdag), donderdag …

Lees verder

Waarschuwing Belastingdienst !

De Belastingdienst heeft een waarschuwing laten uitgaan over vermeende telefoontjes van deurwaarders van deze dienst.  De telefoontjes zijn vals, het advies is om er niet op in te gaan!

Kennisnetwerk Belastingdienst

Met een online Kennisnetwerk belastingen en toeslagen ondersteunt de Belastingdienst organisaties en mensen die anderen helpen bij aangiftes inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen. Met name laaggeletterden vragen b.v. vaak geen toeslagen aan omdat men geen wijs kan worden uit de complexiteit van de regelgeving. Ook ontstaan er soms belastingschulden vanwege te veel ontvangen toeslagen, …

Lees verder

Scanauto’s Belastingdienst voldoen niet

De geplaagde Belastingdienst staat opnieuw negatief in de belangstelling. Volgens een publicatie in het Algemeen Dagblad is de apparatuur van de scanauto’s vaak niet in staat de nieuwere combinaties van cijfers en letters te herkennen. Een vorm van rechtsongelijkheid is zo aan de orde, mensen (met een openstaande belastingschuld) en in het bezit van een …

Lees verder

Belastingdienst de markt op

minvan_finDe Belastingdienst heeft op 1 maart jl. via een interne mededeling de medewerkers geïnformeerd over het feit dat er  een offerteaanvraag uitgaat naar particuliere kantoren voor het uitbesteden van de invordering. Via de DCN-site werd enige tijd geleden hierover al bericht gedaan. (lees: Goedenavond, de belastingdeurwaarder  – met achtergrondinformatie)

Uit bij de DCN binnengekomen informatie kan worden opgemaakt, dat overigens al geruime tijd geleden  over dit onderwerp gesprekken zijn gevoerd tussen directies van private kantoren en de leiding van de Belastingdienst. Welk kantoor of organisatie met de invorderingskluif aan de haal gaat moet worden afgewacht.

Bang voor blauwe belastingbrief

BelastingdienstDe rechtbank in Leeuwarden veroordeelde op 11 juni 2012 een vijftal Friese weigeraars wegens het stelselmatig niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. De veroordeling bestond uit geldboetes tot 750 euro en zelfs voorwaardelijke celstraffen. Van de vijf verdachten verschenen er slechts twee voor de rechtbank. De drie afwezigen werden bij verstek veroordeeld. Nog zes anderen moeten binnenkort in het verdachtenbankje plaatsnemen.

Belastingtelefoon weer uit de lucht!

belastingtelefoonMaandag 21 mei was de Belastingtelefoon wegens een storing uit de lucht. In de loop van de dag was het probleem verholpen en konden bellers met fiacale vragen tot 20.00 uur terecht. Een dag later (op dinsdag 22 mei) was het weer raak. De vragenstellers konden voor een antwoord op hun vraag wel terecht op de site van de Belastingdienst.

Laat de Belastingdienst geld liggen?

De Abvakabo constateert, de staatssecretaris reageert. Uit een door de Abvakabo uitgebracht rapport kan worden geconcludeerd, dat er jaarlijks voor vele tientallen miljoenen belastinggeld niet wordt geïnd dan wel  dat belastinggelden op andere wijze niet in de staatskas terecht komen of aan worden onttrokken. Volgens het rapport, waarvoor de DCN toestemming heeft gekregen dit te …

Lees verder

De tijd van praten voorbij?

Dat werd enkele jaren geleden gehoord uit de mond van beleidsmakers van het Ministerie van Financiën: op het moment dat  de belastingdeurwaarder aan de deur staat is het praten voorbij.
Met andere woorden, betalen of er wordt beslag gelegd. Beslaglegging werd bijna een doel en juist geen middel om de schuld te verhalen op de schuldenaar.