Categorie: Lokale Overheid

Van invordering vrijgestelde dagen in 2017

Voor het betekenen van stukken en/of het leggen van beslagen, kunnen (belasting)deurwaarders deze werkzaamheden uitvoeren van maandag t/m zaterdag tussen 07:00 en 20:00 uur. Voor 2017 zijn er een aantal dagen aangewezen waarop geen invordering dient plaats te vinden. Dit zijn de volgende dagen: vrijdag 14 april (goede vrijdag), maandag 17 april (tweede Paasdag), donderdag …

Lees verder

Schuldhulp gemeente nog steeds niet vlekkeloos

De al eerder geuite kritische geluiden over de niet goed lopende gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt nu bevestigd door het rapport ‘Een onbemind probleem‘ naar aanleiding van een gedaan onderzoek door de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld. Uit dit onderzoek, op verzoek van het kabinet, blijkt dat gemeenten vaak onvoldoende kennis in huis hebben om …

Lees verder

Opbrengst overlastboetes naar gemeenten

Amsterdam, Arnhem en Den Haag (Rotterdam overweegt het ook) gaan zelf de boetes innen welke worden opgelegd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Tot voor kort zorgde het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor de inning en daarbij kregen gemeenten een bon-vergoeding van 40 euro. Die vergoeding is nu vervallen, alle aanleiding voor de genoemde gemeenten om een …

Lees verder

Schuldhulp gemeenten kan beter

Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht samen met docenten van de Hogeschool hoe gemeenten de regels voor de uitvoering van de schuldhulpverlening toepassen. De conclusie uit het onderzoek is dat de meeste gemeenten de schuldhulpverlening kosteloos aanbieden, maar dit niet doen volgens de regels. Vaak komen mensen met schulden daardoor …

Lees verder

Hervorming gemeentelijke belastinggebied

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer een aantal overwegingen geschetst welke een rol spelen bij een hervorming van de gemeentebelastingen. Ook worden bouwstenen gepresenteerd hoe zo’n hervorming vormgegeven zou kunnen worden en wat de uitkomsten daarvan zijn. De hervorming is …

Lees verder

Gemeente in de rol van schuldbemiddelaar?

hulp bij schuldenMensen die schulden hebben moeten daarvoor niet meer te maken krijgen met het CJIB, maar met de gemeente waarin ze wonen. De gemeente moet de schulden overnemen en handelt de zaken af met de schuldeisers. De schuldenaar betaalt zijn/haar schulden aan de gemeente. Dat is althans het voorstel van de Amsterdamse wethouder Vliegenthart (SP) Mocht deze overname goed werken, dan kan de gemeente ook de schulden van de Belastingdienst, DUO en UWV overnemen. De PvdA Tweede Kamerfractie ziet wel wat in het voorstel, de VVD is mordicus tegen. Laatst genoemde partij vreest dat het door de gemeente betaalde geld niet bij de schuldenaren zal worden geïnd en dat uiteindelijk de belastingbetaler het kind van de rekening zal worden.

Toch salarisverhoging belastingdeurwaarders

De gemeentelijke belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen toch een geringe salarisverhoging tegemoet zijn. De VNG is van plan de gemaakte afspraken met de vakbonden na te komen. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast wordt, afhankelijk van de salarisschaal, éénmalig € 200 of € …

Lees verder

Het handboek lokale heffingen en invordering

Tijdens de studiedag op 5 oktober 2011 werd voor het eerst ook een boekje landelijk ten doop gehouden. Het handboek lokale heffingen en invordering werd geïntroduceerd door een van de auteurs, dhr. A.J.C. Lam Op deze dag nam weer een keur van inleiders het woord waaronder substituut ombudsman mr. F. van Dooren en mevrouw dr. …

Lees verder

Verruiming bevoegdheid tot kwijtschelding

De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2011 wetsvoorstel 32315 – Verruiming van de bevoegdheid om kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen te verlenen als hamerstuk aangenomen.