Amsterdam start met ‘Bijstand in één dag’

Met ‘Bijstand in één dag’ wil de gemeente Amsterdam ervoor zorgen dat daklozen sneller een uitkering kunnen aanvragen. Daarnaast wil het college van B en W dat het makkelijker wordt om vanuit de bijstand weer een nieuwe baan te zoeken. De proef ‘Bijstand in één dag’ beoogt de beoordeling en goedkeuring van bijstandsaanvragen te versnellen. Door binnen een dag de aanvraag te beoordelen, kan de gemeente uitkeringsgerechtigden binnen 24 uur uitbetalen. Lees hier verder.