Categorie: Rijksoverheid

Onterecht uitkeringsgeld wordt na 5 jaar niet meer teruggevorderd

Onterecht ontvangen uitkeringsgeld zal nog maar tot maximaal 5 jaar na ontvangst worden teruggevorderd. Nu is dat nog 20 jaar. Dit schrijven ministers Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) en Van Gennip (Sociale Zaken, CDA) in een brief die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees hier verder.

Leven van burgers ‘ontwricht’ door strenge sociale zekerheid

Weeffouten in de sociale zekerheid zorgen voor ontwrichte levens, gevoelens van machteloosheid en wantrouwen richting de overheid. Die ‘hardvochtige effecten’ zijn niet op te lossen door maatwerk in de uitvoering. Ze vragen om een fundamentele herziening van het stelsel. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) knelpunten …

Lees verder

Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte en zet kinderen langdurig op achterstand, vaak van generatie op generatie. …

Lees verder

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens. Lees hier verder. …

Lees verder

Kabinet wil gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen

Gemeenten worden straks verplicht om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Het kabinet gaat dat in de wet regelen en komt na de zomer met een wetsvoorstel hiertoe. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) vrijdag gezegd na de ministerraad. Lees hier verder.

Rutte belooft extra energietoeslag

Gemeenten kunnen wat minister-president Mark Rutte betreft snel aan de slag met een extra energietoeslag voor de allerarmste gezinnen. Rutte noemde, na druk vanuit de Tweede Kamer, een bedrag van 500 euro per gezin. Gemeenten zijn bereid een extra toeslag uit te keren, maar doen dat wel met tegenzin: ze vinden dat het rijk de …

Lees verder

Kabinet komt met versoepelingen voor ondernemers met belastingschuld

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een forse belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen langer de tijd om af te lossen. Het maandelijkse bedrag mag voortaan per kwartaal worden betaald, zo heeft het kabinet op vrijdag 01 juli besloten. Lees hier verder.

Uitkeringsbedragen en minimumloon per 01 juli 2022 omhoog

Per 01 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen en het minimumloon aangepast. Lees voor details hier verder.

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft vandaag het wetsvoorstel Wet hersteloperatie  aangeboden aan Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt weer een goede stap gezet. In het wetsvoorstel worden onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van …

Lees verder

Kabinet wil schijnzelfstandigheid in samenhang aanpakken

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken. Daarom wil het kabinet zorgen voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling, en zorgen voor meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige. Daarnaast heeft de ministerraad de ambitie uitgesproken om uiterlijk per 1 januari 2025, of zoveel eerder als …

Lees verder