Henk Karelsen

Berichten van deze auteur

Minder gijzelingen wegens niet betaalde verkeersboetes

Er worden steeds minder mensen op last van justitie gegijzeld omdat ze hun verkeersboete niet betalen. In 2019 verdwenen ongeveer 200 mensen achter de tralies om hen te dwingen hun boete(s) te betalen, in 2014 waren dat er nog zo’n 10.000. Lees hier verder.  

Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën

De Nederlandse Staat heeft afgelopen maanden voor € 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt teneinde de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ministers hebben zich daarbij niet altijd aan de regels gehouden. Lees hier verder.

Aankondiging executieverkoop vanaf nu online

De aankondiging van de verkoop van in beslag genomen roerende zaken, zoals inboedels en auto’s, moet voor beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd op of na 1 oktober 2020 voortaan online gebeuren. Dat zorgt ervoor dat dergelijke executieverkopen bij een breder publiek bekend kunnen worden en daarmee wellicht meer geld opleveren. Lees hier verder. De …

Lees verder

Schuldhulpverleners zullen actief op zoek moeten gaan naar mensen met beginnende schulden

Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten signalen van beginnende schulden bij hun inwoners eerder oppakken, om zo erger te voorkomen. Dat is midden in een economische crisis urgenter dan ooit. Maar dan moeten gemeenten wel de capaciteit hebben om daar serieus mee aan de slag te gaan. Lees hier verder.

Gemeente sluit incassobureau

Op last van de burgemeester van Arnhem is het pand van incassobureau Plan B gesloten aangezien er een wiekkwekerij is aangetroffen. De eigenaar zou zich om een arrestatie te voorkomen van het leven hebben beroofd. Verder zou de man betrokken zijn geweest bij een schietpartij in Amersfoort en Arnhem waarbij twee mensen om het leven …

Lees verder

Tijdelijk onderdak voor economische daklozen in Amsterdam

Mensen die bijvoorbeeld door een scheiding of faillissement op straat staan, kunnen in Amsterdam tijdelijk onderdak krijgen in een huurwoning. Woningcorporatie de Alliantie stelde de eerste woning beschikbaar aan twee zogenoemde economisch daklozen. Woningcorporaties helpen in samenwerking met de Regenboog Groep en de gemeente deze groeiende groep woningzoekenden voor een jaar aan een huis, zodat …

Lees verder

Online lancering nieuwe e-learning ‘Werk & Schulden’

De nieuwe, interactieve e-learning rond Werk & Schulden is klaar en wordt op donderdag 26 november 2020 tussen 11.00 en 12.00 uur tijdens een online sessie gepresenteerd door Nadja Jungmann en Josje Dikkers van de Hogeschool Utrecht. Lees hier verder.

Kamerleden: verbeter huidig deurwaardersstelsel

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (VVD) moet onderzoek doen naar het huidige “stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten” en vervolgens verbeteringen in kaart brengen. Die wens verwoordden Kamerleden in een motie tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier verder.

Is massaal kwijtschelden de remedie tegen nieuwe schuldencrisis ?

De schuldenproblematiek blijft onveranderd groot. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwe initiatieven voor schuldhulp. Dat er aantoonbaar vaak financiële problemen bij particulieren ontstaan in verband met verkeerd gedrag blijft onbelicht. Nu neemt ook de roep om schulden maar kwijt te schelden toe. Welke garantie geeft dit dat de schuldenaar niet daarna weer nieuwe schulden zal creëren? …

Lees verder

ING in het gelijk gesteld

Een consument klaagt over een volgens haar onjuist verwerkte storttransactie. Zij vordert een bedrag van € 18.000,-. Dat is het verschil van het door haar in de stortautomaat ingevoerde bedrag (€ 19.000,-) en het bedrag dat zij stelt van de stortautomaat terug te hebben gekregen (€ 1.000,-). De Commissie stelt vast dat Consument niet is …

Lees verder