De tijd van praten voorbij?

Dat werd enkele jaren geleden gehoord uit de mond van beleidsmakers van het Ministerie van Financiën: op het moment dat  de belastingdeurwaarder aan de deur staat is het praten voorbij.
Met andere woorden, betalen of er wordt beslag gelegd. Beslaglegging werd bijna een doel en juist geen middel om de schuld te verhalen op de schuldenaar.

Vanaf het begin heeft het bestuur van de DCN een andere mening geuit. Heel vaak begint het gesprek pas bij een bezoek. Mensen die in grote problemen zitten, geen kans meer zien de problemen zelf op te lossen en de wegen niet kennen welke bewandeld moeten worden, kunnen juist mede door de (belasting)deurwaarder uit het moeras van schulden worden getrokken.

Een deurwaarder is geen maatschappelijk werker, echter koud invorderen is niet meer van deze tijd. Vanuit de DCN wordt juist veel aandacht geschonken aan schuldhulpverlening, het voorkomen van schulden en alles wat hiermee te maken heeft.

Het advies van het bestuur van de DCN is om indien mogelijk de belastingschuldige uit te nodigen op kantoor, met hem/haar een gesprek aan te gaan bij voorkeur onder het genot van een kop koffie. Advies: bespreek juist wel tot in detail de schuld, maak een betaalafspraak of tref meteen een betalingsregeling met een aanbetaling en stel duidelijk dat de schuld zijn of haar probleem is. Maar dat u samen naar een voor beide partijen bevredigende oplossing zoekt.
Een beproefde en succesvolle werkwijze, maar let u wel op het strak nakomen van de gemaakte afspraken. Noteer een telefoonnummer en e-mailadres van de belastingschuldige, neem desnoods buiten reguliere werktijden contact op maar blijf zelf ook bereikbaar. Zoals ook de DCN bijna permanent bereikbaar is. En wordt de regeling niet na nagekomen, dan vervalt deze meteen en is verdere coulance niet meer aan de orde.

De studiedag van 10 oktober 2012 staat meer dan ooit in het teken van (belasting)schulden, schuldenbeheersing en het invorderen van schulden.

Op 24 april 2012 deelde Hans Blokpoel, algemeen directeur Belastingregio’s tijdens een bijeenkomst van belastingdeurwaarders van de belastingdienst mee, dat outsourcing van het deurwaarderswerk niet in de lijn ligt van de huidige leiding. Of het nieuwe Kabinet dat zal aantreden na de verkiezingen van  12 september er net zo over zal denken, moet worden afgewacht. Toenmalig directeur-generaal van de Belastingdienst mevrouw mr. J. Thunnissen gaf ooit in een gesprek aan geen voorstander te zijn van het betekenen per post.

Zeer korte tijd later besliste de politiek anders en was zij inmiddels ook een andere mening toegedaan. Mede gevoed door opmerkingen uit het, inzake dit onderwerp, verdeelde werkveld.

Het bestuur van de DCN is altijd nog overtuigd van het feit dat deze werkzaamheden (het betekenen van dwangbevelen) nooit hadden mogen verdwijnen. Een goede betekening was en is een eerste stap in een succesvolle afronding van de invordering. Een totaal verkeerde houding van sommige deurwaarders, hoofdzakelijk werkzaam bij de Belastingdienst (het betekenen werd als oninteressant en niveauverlagend werk gezien) droeg er mede aan bij dat betekenen (toezending) per post mogelijk werd. Zelf binnen de deurwaardersvakbond waren de meningen verdeeld. Onbegrijpelijk voor het bestuur van de DCN en ook de gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Vanuit deze beroepsgroep verzet men zich nog steeds zeer terecht en tot nu toe met succes, tegen de mogelijkheid om ook hier betekening van stukken via toezending per post mogelijk te maken.

De KBvG kent jaarlijks studiepunten toe aan de DCN studie- en themadagen.