Beroepseed

Demissionair minister van Financiën de Jager wil per 1 januari 2013 een beroepseed invoeren voor alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector. Deurwaarders werkzaam bij de overheid, hebben ooit ook een ambtseed afgelegd, nu dus een beroepseed voor genoemde personen.

De woekerpolissen en andere uitwassen in deze branche hebben hier mede toe geleid. Nieuw is ook, dat voor de consument de opbouw van het variabele rentetarief bij het sluiten van een hypotheek duidelijk moet zijn. Dat geldt ook voor het wijzigen van het variabele rentetarief. Daarnaast moet op tijd (drie maanden van tevoren) een nieuw aanbod worden gedaan als de rentevaste periode afloopt. Ook moet de geldgever de klant wijzen op de risico’s van een variabel rentetarief en stelt de Jager een zogeheten éénsporig rentebeleid verplicht: bestaande klanten moeten hetzelfde rentetarief krijgen als nieuwe klanten met een vergelijkbaar profiel.

Nieuwe hypotheken mogen per 01 januari 2013 maar voor 50% aflossingsvrij zijn. Hierdoor lossen consumenten verplicht af en wordt tegengegaan dat bij verkoop een restschuld overblijft. Verder wordt bij het verlenen van een lening of krediet de kredietwaardigheidstoets verplicht. De aanbieder moet toetsen of het krediet of de lening wel past bij de financiële positie van de consument.

Daarnaast geldt dat er vooraf transparante informatie wordt gegeven over onder meer de jaarlijkse kosten. Al met al ingrijpende veranderingen waardoor kan worden voorkomen dat mensen zich in schulden steken waarvan de afbetalingsverplichtingen bij enige tegenwind al niet meer nagekomen kunnen worden. Gedwongen huizenverkopingen moeten worden voorkomen en onverantwoorde leningen behoren tot het verleden. De tijd van “alles moet maar kunnen” ligt achter ons, een beter besef van de eigen financiële mogelijkheden en dus ook onmogelijkheden is bijzonder noodzakelijk.