1 april 2021 archief

Tweede deurwaarderskantoor sluit convenant met NVVK

Na deurwaardersorganisatie  Syncasso sluit nu ook Flanderijn een convenant af met de NVVK over de samenwerking in minnelijke schuldhulpverleningstrajecten. Lees hier verder.

Aandacht voor incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten incidenten melden aan het BFT op grond van de Wet op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet en nadere Ministeriële regelingen. De naleving van de meldplicht is van belang voor de bescherming van maatschappelijke belangen. Daarnaast kan het melden de notaris en gerechtsdeurwaarder helpen mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen en met het …

Lees verder

BKR-registratie alleen bij problematische schulden

Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden). Lees hier verder.  

Helft daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond

Na jarenlange stijging is het aantal daklozen iets afgenomen. Toch blijft de groep twee keer zo groot als in 2009. Ook valt op dat het aandeel mensen met een migratieachtergrond onder daklozen sinds dat jaar sterk is toegenomen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Lees hier en ook hier verder.