BKR meldt: meer huiseigenaren met betalingsproblemen

Eind 2012 kunnen naar verwachting ruim 76.000 huiseigenaren hun hypotheek niet meer betalen. Dat zijn er 11.000 meer dan begin van dit jaar. Die verwachting wordt uitgesproken door Peter van den Bosch, algemeen directeur van het Bureau Krediet Registratie (BKR). De afgelopen vier jaar is het aantal wanbetalers verdubbeld. In totaal kampt nu 1% van de hypotheeknemers met een betaalachterstand. Lees verder

NIBUD geeft ouders onvoldoende voor financiƫle opvoeding

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) vindt dat te veel ouders verzuimen hun kinderen op een goede manier voor te bereiden op een financieel zelfstandig bestaan. Volgens het NIBUD beginnen ouders te laat met het geven van zak- en kleedgeld. Verder leren ouders hun kinderen te weinig hoe om te gaan met bankzaken. Lees verder

Schuldenproblematiek is in grote mate gedragsproblematiek

Mensen met schulden belanden steeds vaker onder het bestaansminimum. Die norm is wettelijk vastgesteld op negentig procent van een bijstandsuitkering. Maar steeds meer schuldenaren zakken daar dus onder. Dit staat in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gerechtsdeurwaarders in Nederland. Een gesprek met Nadja Jungmann, lector ‘schulden en incasso’ aan de Hogeschool Utrecht.

Belastingdienst op zoek naar formulieren

Naar nu blijkt hebben tienduizenden Nederlanders tevergeefs uitstel aangevraagd voor het inleveren van hun belastingaangifte voor 2011. Deze aangifte moest voor 01 april 2012 zijn ontvangen door de Belastingdienst. De fiscus tast volledig in het duister over waar de verzoeken tot uitstel zijn gebleven.

Het betreft aanvragen, van particulieren en bedrijven, die de stukken via hun belastingadviseur hebben laten toezenden. De verzoeken tot uitstel komen binnen bij belastingkantoor Almelo en worden daar verwerkt. Naar de fout wordt gezocht en aan een oplossing gewerkt.

 

Journaal interview met voorzitter DCN

DCN-voorzitter Henk Karelsen werd gevraagd naar zijn mening inzake onder andere agressie tegen deurwaarders. Dit mede naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman.
Het interview werd zowel in de uitzending van 18.00 en 20.00 uur vertoond.

DCN ook vertegenwoordigd op VPT-beurs

De DCN is inmiddels een aantal keren op uitnodiging aanwezig geweest op de VPT(Veilige Publieke Taak)-beurs in Amersfoort. Op deze landelijke beurs wordt agressie tegen medewerkers in de publieke sector onder de aandacht gebracht.

Vanuit diverse disciplines was er een vertegenwoordiging aanwezig, inzake de deurwaarderij was dit de DCN.

De eerstvolgende VPT-beurs is op donderdag 01 november 2012, wederom in de Wagenloods te Amersfoort. Lees verder

Kilometerkostenvergoeding

Uit berichten van het mislukte Catshuisoverleg, kan worden opgemaakt dat een aanpassing van een vergoeding voor gemaakte autokosten aanstaande was. En let daarbij wel op, een verlaging hiervan !!! Hoe bizar.

De kosten van brandstof zijn nog nooit zo hoog geweest, de vergoeding welke door de werkgever wordt gegeven is al jaren op hetzelfde niveau. Lees verder

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Artikel 1
In afwijking van de afdelingen 4.4.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden ter zake van het verrichten van werkzaamheden voor de invordering van bedragen door de zorg van een inzake rijksbelastingen bevoegde ontvanger en door een belastingdeurwaarder op grond van de bepalingen van de Invorderingswet 1990 of enige andere wettelijke bepaling aan degene die in gebreke is gebleven het verschuldigde tijdig te betalen, kosten in rekening gebracht volgens het bepaalde in de volgende artikelen, tenzij ter zake kosten verschuldigd zijn op grond van artikel 8.39 Belastingwet BES Lees verder

Meer mensen onder bestaansminimum door stapeling schulden

Mensen met schulden komen door een opeenstapeling van incasso’s steeds vaker onder het bestaansminimum terecht. Daarvan is sprake als iemand minder te besteden heeft dan 90% van een bijstandsuitkering.

Gerechtsdeurwaarders

Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)    Zorgverzekeraars, verhuurders, Belastingdienst en gemeenten weten vaak niet van elkaar hoeveel geld ze bij iemand proberen te innen. Lees verder

Ombudsman start onderzoek samenwerking schuldhulp

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft op 18 april 2012 gezegd dat instanties vaak langs elkaar heen werken als mensen in de schulden zitten. Hij stelt een onderzoek in om gemeenten aanwijzingen te geven om beter om te gaan met schuldhulpverlening. Lees verder