Waarborg

onderpand of iets dat tijdelijk wordt gegeven als zekerheid voor het geval men een verplichting niet kan nakomen