Slecht zicht door schulden

belastingdienst (2)Autobezitters op Bonaire, Saba en Sint Eustatius die structureel weigeren hun autobelasting te betalen, kunnen worden geconfronteerd met een nieuw incassomiddel van de Belastingdienst. Om deze belastingschuldigen te dwingen alsnog over te gaan tot betaling, plakken deurwaarders met gebruik van industriële zuignappen grote schermen op de voorruiten van hun auto’s. Deze ontnemen  de bestuurders het zicht volledig, in de gevallen waar toch met de auto wordt gereden ontvangt de Belastingdienst een GPS-signaal over de plaats de auto staat. Vervolgens kan men een aanvullende actie ondernemen. De drie Caribische eilanden zijn speciale gemeenten die sinds 2010 onder direct Nederlands gezag vallen. Het autobezit onder de eilandbewoners is hoog, acht op de tien huishoudens is in het bezit van een of meer auto’s.