GGN nog steeds in zwaar weer

deurwaarder aan de deurHet personeel van GGN is op 23 oktober jl. nader geïnformeerd over de aanhoudende problemen. Uit berichtgevingen hierover kan worden opgemaakt, dat gedwongen ontslagen nodig zijn. Deurwaarders worden hierbij niet gespaard, ook een aantal van hen zal het veld moeten ruimen. De oorzaak van de malaise moet worden gezocht in een afname van het aantal opdrachten, mede veroorzaakt doordat schuldeisers vaker de oplossing zoeken in een minnelijk traject (buiten de rechtbank om) Verder wil een aantal aandeelhouders de investering terug, het ontbreekt GGN echter aan voldoende financiële middelen om aan deze wensen te voldoen. In 2017 leed GGN een verlies van 1,8 miljoen euro.