Categorie: Rijksoverheid

Incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van BZK inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan de in …

Lees verder

Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen

Kamerlid W.H.J. Lodders (VVD) stelde over dit onderwerp vragen, staatssecretaris van Financiën A.C. van Huffelen gaf antwoord. Lees hier verder.

Kabinet zet 750 miljoen opzij voor streep door schulden toeslagouders

In een poging gedupeerde toeslagenouders weer op gang te helpen, gaat de overheid de komende jaren zo’n 750 miljoen euro aan publieke schulden kwijtschelden. De gesprekken met andere schuldeisers lopen nog. Lees hier verder.

Herijking tarieven gerechtsdeurwaarders en inventarisatie beleidsopties incasso en deurwaarderij

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde een brief naar de Tweede Kamer over de herijking van de tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Lees hier  en ook hier verder.

Spaartaks niet in strijd met Europese regels

Belastingheffing over inkomen uit sparen en beleggen zoals dat sinds 2017 in Nederland gebeurt, ook wel bekend als spaartaks of de box 3-regeling, is niet in strijd met de Europese regelgeving. Volgens de rechtbank Noord-Holland, die in twee zaken uitspraak heeft gedaan, ging Nederland wel langs het randje van wat Europees gezien mag, maar is …

Lees verder

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Lees hier verder.

Politie deelde jarenlang onterecht informatie met Belastingdienst

Na elke vondst van een wietplantage stuurde de politie een zogeheten ‘hennepbericht’ naar de Belastingdienst. In dat bericht werd het aantal plantjes vermeld, alsmede de gebruikte apparatuur, de hoeveelheid illegale stroom die was afgetapt en of de verdachte al vaker was betrapt. De Belastingdienst kon zo narekenen hoeveel de wietkweker aan zijn groene vingers had verdiend. …

Lees verder

Kabinet bekijkt steunmaatregelen opnieuw

De lockdown wordt tenminste met drie weken verlengd. Dat zei demissionair premier Rutte maandag in de corona-persconferentie. Steun zoals de loonsubsidie worden opnieuw bekeken. Rutte is iets hoopvoller geworden dat over een paar weken versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. lees hier verder.

Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

Het Ministerie van Financiën bereidt drie maatregelen voor tegen belastingontwijking. Het gaat om het bestrijden van belastingontwijking die plaatsvindt via zogenoemde mismatches. Dit zijn structuren waarmee bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels van landen. Lees hier en ook hier verder.

Pauzeknop op schulden gedupeerde ouders van kracht

Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeven zich komend jaar geen zorgen te maken over beslagleggingen naar aanleiding van hun schulden. De Eerste Kamer heeft op 2 maart een amendement aangenomen dat regelt dat de invordering van schulden bij gedupeerde ouders tijdelijk wordt gepauzeerd. Lees hier verder.