Categorie: Rijksoverheid

Van overschot naar fors tekort

Het Financieel Jaarverslag en de jaarverslagen van alle departementen zijn vandaag door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. In de jaarverslagen legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de inkomsten en uitgaven in 2020. Het kabinet geeft ook inzicht in hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed. De gevolgen van de …

Lees verder

Geen versoepeling kostendelersnorm

Het demissionaire kabinet ziet geen kans de regels voor bijstandsgerechtigden met bijvoorbeeld thuiswonende volwassen kinderen te versoepelen, zonder dat de uitgaven aan uitkeringen daardoor oplopen. Dat staat in een verkenning die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees hier verder.

Overheid opent jacht op misbruikers coronasteun

De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van vierhonderd bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers. Lees hier verder.

Politie pakt in Zuid-Holland zes ‘geldezels’ op

De politie heeft afgelopen week in Zuid-Holland zes zogeheten ‘geldezels’ opgepakt. De daders in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar kregen uiteenlopende straffen voor betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen, aldus de politie. Daarbij ging het onder meer om taakstraffen tot 50 uur en het betalen van een schadevergoeding. Lees hier verder.

Bijna 15.500 ouders hebben recht op Catshuisregeling

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij hoeven dit bedrag nooit terug te betalen. Lees hier verder.

Incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van BZK inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan de in …

Lees verder

Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen

Kamerlid W.H.J. Lodders (VVD) stelde over dit onderwerp vragen, staatssecretaris van Financiën A.C. van Huffelen gaf antwoord. Lees hier verder.

Kabinet zet 750 miljoen opzij voor streep door schulden toeslagouders

In een poging gedupeerde toeslagenouders weer op gang te helpen, gaat de overheid de komende jaren zo’n 750 miljoen euro aan publieke schulden kwijtschelden. De gesprekken met andere schuldeisers lopen nog. Lees hier verder.

Herijking tarieven gerechtsdeurwaarders en inventarisatie beleidsopties incasso en deurwaarderij

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde een brief naar de Tweede Kamer over de herijking van de tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Lees hier  en ook hier verder.

Spaartaks niet in strijd met Europese regels

Belastingheffing over inkomen uit sparen en beleggen zoals dat sinds 2017 in Nederland gebeurt, ook wel bekend als spaartaks of de box 3-regeling, is niet in strijd met de Europese regelgeving. Volgens de rechtbank Noord-Holland, die in twee zaken uitspraak heeft gedaan, ging Nederland wel langs het randje van wat Europees gezien mag, maar is …

Lees verder