Categorie: Belastingdienst

Scanauto’s Belastingdienst voldoen niet

De geplaagde Belastingdienst staat opnieuw negatief in de belangstelling. Volgens een publicatie in het Algemeen Dagblad is de apparatuur van de scanauto’s vaak niet in staat de nieuwere combinaties van cijfers en letters te herkennen. Een vorm van rechtsongelijkheid is zo aan de orde, mensen (met een openstaande belastingschuld) en in het bezit van een …

Lees verder

Belastingdienst de markt op

minvan_finDe Belastingdienst heeft op 1 maart jl. via een interne mededeling de medewerkers geïnformeerd over het feit dat er  een offerteaanvraag uitgaat naar particuliere kantoren voor het uitbesteden van de invordering. Via de DCN-site werd enige tijd geleden hierover al bericht gedaan. (lees: Goedenavond, de belastingdeurwaarder  – met achtergrondinformatie)

Uit bij de DCN binnengekomen informatie kan worden opgemaakt, dat overigens al geruime tijd geleden  over dit onderwerp gesprekken zijn gevoerd tussen directies van private kantoren en de leiding van de Belastingdienst. Welk kantoor of organisatie met de invorderingskluif aan de haal gaat moet worden afgewacht.

Leuke klus voor belastingdeurwaarder?

De Gelderse gemeente Oude IJsselstreek, heeft al sinds 1999 met de plaats Boukombé  (in Benin) een “stedenband-relatie”. Binnen de relatie krijgt het innen van lokale belastingen prominent de aandacht, zo blijkt uit een publicatie op 8 oktober 2012  in  een landelijk dagblad. Dat zal ongetwijfeld resulteren in een aantal “zinvolle bezoekjes” aan Boukombé van “diverse …

Lees verder

Bang voor blauwe belastingbrief

BelastingdienstDe rechtbank in Leeuwarden veroordeelde op 11 juni 2012 een vijftal Friese weigeraars wegens het stelselmatig niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. De veroordeling bestond uit geldboetes tot 750 euro en zelfs voorwaardelijke celstraffen. Van de vijf verdachten verschenen er slechts twee voor de rechtbank. De drie afwezigen werden bij verstek veroordeeld. Nog zes anderen moeten binnenkort in het verdachtenbankje plaatsnemen.

Belastingtelefoon weer uit de lucht!

belastingtelefoonMaandag 21 mei was de Belastingtelefoon wegens een storing uit de lucht. In de loop van de dag was het probleem verholpen en konden bellers met fiacale vragen tot 20.00 uur terecht. Een dag later (op dinsdag 22 mei) was het weer raak. De vragenstellers konden voor een antwoord op hun vraag wel terecht op de site van de Belastingdienst.

Laat de Belastingdienst geld liggen?

De Abvakabo constateert, de staatssecretaris reageert. Uit een door de Abvakabo uitgebracht rapport kan worden geconcludeerd, dat er jaarlijks voor vele tientallen miljoenen belastinggeld niet wordt geïnd dan wel  dat belastinggelden op andere wijze niet in de staatskas terecht komen of aan worden onttrokken. Volgens het rapport, waarvoor de DCN toestemming heeft gekregen dit te …

Lees verder

De tijd van praten voorbij?

Dat werd enkele jaren geleden gehoord uit de mond van beleidsmakers van het Ministerie van Financiën: op het moment dat  de belastingdeurwaarder aan de deur staat is het praten voorbij.
Met andere woorden, betalen of er wordt beslag gelegd. Beslaglegging werd bijna een doel en juist geen middel om de schuld te verhalen op de schuldenaar.

Belastingdienst op zoek naar formulieren

Naar nu blijkt hebben tienduizenden Nederlanders tevergeefs uitstel aangevraagd voor het inleveren van hun belastingaangifte voor 2011. Deze aangifte moest voor 01 april 2012 zijn ontvangen door de Belastingdienst. De fiscus tast volledig in het duister over waar de verzoeken tot uitstel zijn gebleven.

Brief Directeur-Generaal Belastingdienst

De DCN heeft een brief doen uitgaan aan de Directeur-generaal Belastingdienst, mevr. Thunnissen. De tekst kunt u hier lezen.