Wijziging Kostenwet per 01-01-2023

Bij het kosten in rekening brengen, dient de belastingdeurwaarder rekening te houden met de volgende wijzigingen:

ARTIKEL VI

In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in artikel 3, eerste lid, ‘€ 13.449’ vervangen door ‘€ 13.436’.

ARTIKEL VII

De Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

  1. In artikel 3, eerste lid, wordt het eerstgenoemde bedrag vervangen door ‘€ 46’ en wordt ‘€ 13.436’ vervangen door ‘€ 13.745’.
  2. In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 63’ vervangen door ‘€ 65’ en wordt ‘€ 81’ vervangen door ‘€ 83’.