februari 2023 archief

Verkorting BKR-registratie vindt navolging

Steeds meer steden willen dat inwoners die een traject in de schuldhulpverlening hebben doorlopen niet meer vijf jaar lang aan een BKR-registratie vast moeten zitten. Die registratie belemmert mensen om na het schuldentraject hun leven weer op te pakken, is de redenering. Naast de vier grote steden besloten ook Arnhem en Tilburg om de BKR-registratie …

Lees verder

Helft waterschappen weigert belastingkwijtschelding voor arme ondernemers

In de helft van de waterschappen moeten zzp’ers in armoede gewoon belasting betalen. Werknemers of uitkeringsgerechtigden met een even laag inkomen hoeven dit niet, blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Ook een deel van de gemeenten sluit arme zzp’ers uit. Lees hier verder.

Belastingrente voor burgers en bedrijven voorlopig niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken. Lees hier verder.

Vijf tips om medewerkers financieel te ondersteunen

Prijsstijgingen verhogen de druk op werkgevers om talenten te behouden. Hoewel bedrijven juridisch gezien werknemers niet hoeven te compenseren voor de verhoogde inflatie, zijn er wel een aantal opties om werknemers toch te ontlasten én tegelijkertijd het imago van het bedrijf te verbeteren. Lees hier verder.

Tijdelijk Noodfonds Energie blijft maand langer open

Koningin Máxima heeft op donderdag 23 februari in Den Haag het klantcontactcentrum van het Tijdelijk Noodfonds Energie bezocht. Het fonds steunt kwetsbare huishoudens die vanwege de hoge energieprijzen in financiële problemen komen. Het gaat om situaties waarin de energierekening een onevenredig groot deel van het gezamenlijk inkomen belast. Koningin Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL. Lees …

Lees verder

Ontzetting uit ambt gerechtsdeurwaarder in hoger beroep bevestigd

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 21 februari in hoger beroep de beslissing van de kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam van 1 juni 2022, waarbij een gerechtsdeurwaarder uit Noord-Holland uit het ambt is ontzet, bevestigd. De gerechtsdeurwaarder mag nog wel als toegevoegd gerechtsdeurwaarder werkzaamheden verrichten, wanneer een termijn van drie maanden is verstreken. Lees hier verder.

Stoppen met roken kan veel geld opleveren

Een niet geheel onbekende situatie voor deurwaarders en schuldhulpverleners, cliënten die (veel) roken. En vaak ook op andere vlakken een minder gezonde levensstijl er op na houden. Los van dit laatste, is roken ook een “erg dure hobby”, het geld kan wellicht beter worden besteed. Lees hier verder.  

Verwachte toeloop schuldhulp blijft nog uit

De energieprijzen gingen door het dak en de boodschappen werden flink duurder, naast de stijging van andere vaste lasten. De ontwikkelingen leiden nog niet tot een grote toeloop naar schuldhulpverlening, blijkt uit de nieuwste monitor van NVVK en Divosa. Lees hier verder.  

Tarieven gerechtsdeurwaarders

Wanneer een schuldeiser een vordering wil incasseren, verstuurt die eerst een aanmaning. De incassokosten die hiervoor worden gemaakt, mogen worden doorberekend aan de schuldenaar. Een gerechtsdeurwaarder kan deze kosten incasseren voor de schuldeiser, eventueel verhoogd met wettelijke rente. De incassokosten voor particulieren zijn wettelijk vastgesteld. Als een schuldenaar vervolgens niet betaalt, kan een schuldeiser besluiten een gerechtelijke …

Lees verder

Ouderen met betalingsproblemen worden niet langer gekort op hun AOW

Mensen die in het verleden te weinig AOW-premie hebben betaald, worden niet langer gekort op hun uitkering. Minister Carola Schouten (Pensioenen) komt met een wetswijziging, omdat de sanctie te vaak “onrechtvaardig uitpakt” en moeilijk uit te voeren is. Lees hier verder.