9 januari 2023 archief

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

De tarieven zoals die geldend zijn vanaf 01 januari 2023 kunnen hier worden gelezen. De bedragen die voor handelingen van de belastingdeurwaarder in rekening worden gebracht, gebeuren op basis van de Kostenwet.

Model incassodagvaarding consumenten

In verband met een omvangrijke verbetering van de incassoprocedure, is een nieuw model incassodagvaarding uitgebracht. Over het nieuwe model kan worden gezegd dat dit: Overzichtelijker en begrijpelijker voor de¬†gedaagde¬†consument. Voldoet aan de wettelijke vereisten. Biedt alle ruimte om het geschil te omschrijven. Aan te passen aan eigen briefpapier. Geschikt voor automatische verwerking: Kan worden omgezet …

Lees verder