5 januari 2023 archief

Visie op de deurwaarderij 2022-2025

In 2016 is de Visie op de Deurwaarderij Belastingdienst 2020 geschreven. De doelstellingen van die visie waren afgeleide doelstellingen voor de Belastingdienst uit de Investeringsagenda van mei 2015. Te weten: beter presteren, goedkoper en meer in control zijn. Die zijn voor de deurwaarderij vertaald naar een optimale kasopbrengst, goede kwaliteit en snelle doorlooptijd tegen minimale …

Lees verder

Rechter: hoe krijg je mensen met schulden naar de rechtbank?

Wie met schuldproblemen kampt, komt al gauw in contact met de rechter. Die neemt dan een beslissing over een oplossing voor de problemen. Maar meestal komen schuldenaars niet opdagen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2021 lieten 172.000 van de 202.000 mensen die een uitnodiging kregen, verstek gaan. Lees hier …

Lees verder